English Site

รายงานผลการดำเนินงาน

>รายงานผลการดำเนินงาน

กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะชีวิตเด็ก ชุมชนทหารรักษาวัง

2018-02-01T01:26:37+00:00 27 มิถุนายน 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

“เพิ่มทักษะชีวิต พัฒนาตัวตนเยาวชน ลดพฤติกรรมเสี่ยง” กิจกรรมยามว่างของเด็กและเยาวชนในช่วงวันหยุด ที่ทำผู้ใหญ่หลายคนรู้สึกหนักใจและอดเป็นห่วงลูกหลานไม่ได้คือ การเข้าร้านเกมส์ 

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล

2018-02-01T01:26:45+00:00 23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ตามที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยบ้านพักเด็กและครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน ดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี

รายงานการดำเนินงานฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว 2559

2018-01-23T05:19:59+00:00 23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มีภารกิจหลักในการบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการทารุณกรรมเพื่อให้บรรลุผลดังนี้ คือ การป้องกันการถูกกระทำซ้ำ เพื่อให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทั้งในระยะวิกฤตและในระยะยาว การบำบัดฟื้นฟูผลกระทบที่เกิดจากการถูกทำร้าย

รายงานการดำเนินงานฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ปี2559

2018-02-01T01:41:55+00:00 23 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวทำอะไร? ภารกิจของฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ทำหน้าที่ผลักดันและพัฒนาให้เกิดระบบและกลไกในการเฝ้าระวัง และป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่จะเกิดกับเด็ก ทั้งในโรงเรียนและชุมชน รวมถึงการสนับสนุนผลักดันให้มีการส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวในโรงเรียนและชุมชน

รายงานการดำเนินงาน ปี 2559

2018-02-01T01:41:44+00:00 18 มกราคม 2017|รายงานผลการดำเนินงาน|

ศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ต่อมาในปี พ.ศ.2539 จดทะเบียนเป็นมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก   มูลนิธิฯ

รายงานการดำเนินงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2558

2018-03-07T00:15:28+00:00 4 กรกฎาคม 2016|รายงานผลการดำเนินงาน|

จุลสารฉบับปี พ.ศ.2558  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก สรุปผลการดำเนินโครงการของงานแต่ละฝ่ายเพื่อให้ผู้มีส่วนร่วมสนับสนุนการทำงานของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และประชาชนทุกท่าน ได้ทราบว่าสิ่งที่ท่านให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีส่วนช่วยเหลือคุ้มครอง ฟื้นฟูเยียวยาเด็กอย่างไร

อัคคีภัยป้องกันได้

2018-03-06T21:54:34+00:00 13 มิถุนายน 2016|รายงานผลการดำเนินงาน|

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (4-5มิ.ย.59) ทีมงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ลงไปทำกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยในชุมชน ที่ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่

ตัวฉันเป็นของฉัน ณ โรงเรียนต้นไม้

2018-03-06T22:12:41+00:00 21 เมษายน 2014|รายงานผลการดำเนินงาน|

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557  เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัวของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นำทีมอาสาสมัครจำนวน

การแก้ไขและป้องกันปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

2018-03-11T14:53:52+00:00 15 มิถุนายน 2012|รายงานผลการดำเนินงาน|

ปัจจุบันปัญหาเด็กตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรเป็นปัญหาใหญ่มากสำหรับประเทศไทย ขณะนี้ประเทศไทยมีเด็กวัยรุ่นตั้งครรภ์ถือเป็นอันดับ ๒ ในประเทศแถบอาเซียน

“ติวเข้มครู ฝึกวิทยายุทธ์พร้อมช่วยเหลือและพัฒนาเด็กช่วงเปิดเรียน”

2018-03-11T14:57:56+00:00 8 พฤษภาคม 2012|รายงานผลการดำเนินงาน|

เทศกาลเปิดเทอมเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของคุณครูก็เริ่มต้นเช่นกัน นอกจากครูจะต้องจัดเตรียมความพร้อมด้านอาคารสถานที่ หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อคอยต้อนรับนักเรียนแล้ว คุณครูบางส่วนต้องเข้าห้องเรียนเพื่อติวเข้ม

สุดยอดปัญหาหนักอกของวัยรุ่นทั่วโลก

2018-03-11T14:58:18+00:00 18 เมษายน 2012|รายงานผลการดำเนินงาน|

ปัญหาหนักอกเกี่ยวกับเรื่องวุ่นๆของ “วัยรุ่น” คงหนีไม่พ้น เรื่องเพศ การใช้สารเสพติด และความรุนแรงซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะกับวัยรุ่นไทยเท่านั้นแต่เป็นสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นทั่วโลก นายสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ กรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติและผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ครอบครัวทดแทน…ผู้สร้างชีวิตใหม่

2018-03-11T14:51:49+00:00 21 กุมภาพันธ์ 2012|รายงานผลการดำเนินงาน|

เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัด "งานประชุมเชิงปฎิบัติการ ติดตามประเมินผลและถอดบทเรียนการพัฒนาระบบการดูแลเด็กทางเลือกโดยใช้ครอบครัวทดแทน"