English Site

เรื่องเล่าดีดี

>เรื่องเล่าดีดี
เรื่องเล่าดีดี 2018-01-29T17:08:40+00:00
2903, 2018

#หมีน้อยผู้พิทักษ์เด็ก

29 มีนาคม 2018|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“พวกเราเหล่าหมี จะไปเล่นกับน้องๆ ที่ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก….” ข้อความนี้เขียนด้วยลายมือน่ารักๆบนกระดานดำที่ตั้งไว้ใกล้ๆกับซุ้มตุ๊กตาหมีหลายสิบตัว ช่วยสร้างบรรยากาศให้งานแต่งงานของคู่บ่าวสาว มีความน่ารัก อบอุ่น อบอวลไปด้วยความสุขและมีความหมายมากยิ่งขึ้น คุณแป๋ม เจ้าสาวของงานเล่าให้ฉันฟังถึงที่มาของการจัดงานแต่งงานที่อบอุ่นด้วยเหล่าตุ๊กตาหมีว่า “ที่มีตุ๊กตาน้องหมีเพราะคุณทอม (เจ้าบ่าว) เป็นคนตัวใหญ่ และเพื่อนๆ ก็ชอบแซวว่าตัวใหญ่เหมือนหมี พอจะจัดงานแต่งเราก็คิดว่าอยากให้งานแต่งงานของเราสร้างความสุขให้กับคนอื่นได้ด้วย พอดีรุ่นน้องแนะนำมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เราก็ไปค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์

303, 2018

ผ้าขี้ริ้วไม่ขี้เหร่

3 มีนาคม 2018|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ในบ่ายวันหนึ่งของกิจกรรมเรียนทำอาหาร เด็กๆอยากทำกล้วยฉาบกัน โดยใช้วัตถุดิบในสวนบ้านเด็กมาแปรรูป พวกเราทำตามขั้นตอนตามปกติจนเสร็จเรียบร้อย เด็กสาววัย 17 ปี อาสามาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดเครื่องครัว

2809, 2017

รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ

28 กันยายน 2017|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

28 กันยายน 2560  วันนี้นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  เป็นตัวแทนของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และต่อต้านภัยค้ามนุษย์  “Because We Care”  จัดโดยศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

1407, 2017

ผู้พิทักษ์เด็ก จังหวัดราชบุรี

14 กรกฎาคม 2017|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560  ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นำทีมงานเดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล จังหวัดราชบุรี

706, 2017

จัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน เรื่องใหญ่ที่ต้องจริงจัง

7 มิถุนายน 2017|เรื่องเล่าของสังคม|

เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการขาดการจัดระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสถานศึกษาควรให้ความสำคัญตระหนักและเข้มงวดจริงจังเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 มาตรา 63 ระบุว่า “โรงเรียนและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์

1705, 2017

สัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

17 พฤษภาคม 2017|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ในปี พ.ศ. 2546 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่ม โครงการ “โรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเกิดระบบในการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง คุ้มครองเด็กที่กำลังเผชิญปัญหาและส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียนทั้งอันตรายจากบุคคลและจากสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนกระทั่งปี พ.ศ.2551 ได้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานระหว่างมูลนิธิศูนย์พิทักษ์เด็กและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ใน

1512, 2016

สร้างจิตสำนึกในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

15 ธันวาคม 2016|เรื่องเล่าของสังคม|

ทุกวันนี้เราจะเห็นพลังของคนในสังคมที่เริ่มตื่นตัว ตระหนักและมีส่วนร่วมต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้น เช่น เมื่อเหตุเกิดพ่อแม่หรือผู้ปกครองทำร้ายเด็กอย่างรุนแรง เพื่อนบ้านหวังดีอยากช่วยเด็ก โพสต์คลิปลงในสื่อออนไลน์มีการแชร์ ส่งต่อไปยังหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือเด็ก จนเด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  คำถามที่ตามมาคือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเกิดความตระหนัก ใส่ใจ และมีจิตสำนึกที่มากขึ้นในการดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย มากกว่าการทำร้ายเด็กด้วยความรุนแรง ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้รู้  "คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์"  ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเด็กมากว่า 30 ปี