English Site

เรื่องเล่าจากคนทำงาน

>>เรื่องเล่าจากคนทำงาน
เรื่องเล่าจากคนทำงาน 2018-01-29T10:43:08+00:00
303, 2018

ผ้าขี้ริ้วไม่ขี้เหร่

3 March 2018|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ในบ่ายวันหนึ่งของกิจกรรมเรียนทำอาหาร เด็กๆอยากทำกล้วยฉาบกัน โดยใช้วัตถุดิบในสวนบ้านเด็กมาแปรรูป พวกเราทำตามขั้นตอนตามปกติจนเสร็จเรียบร้อย เด็กสาววัย 17 ปี อาสามาช่วยเก็บกวาดทำความสะอาดเครื่องครัว

2809, 2017

รับโล่ประกาศเกียรติคุณในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลตำรวจ

28 September 2017|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

28 กันยายน 2560  วันนี้นางสาววาสนา เก้านพรัตน์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  เป็นตัวแทนของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากพลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   ในงานรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี และต่อต้านภัยค้ามนุษย์  “Because We

1407, 2017

ผู้พิทักษ์เด็ก จังหวัดราชบุรี

14 July 2017|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

เมื่อวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2560  ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ นำทีมงานเดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล จังหวัดราชบุรี

1705, 2017

สัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2560

17 May 2017|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ในปี พ.ศ. 2546 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่ม โครงการ “โรงเรียนคุ้มครองเด็ก” ขึ้น โดยมีเป้าหมายเพื่อให้โรงเรียนเกิดระบบในการเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยง คุ้มครองเด็กที่กำลังเผชิญปัญหาและส่งเสริมพัฒนาเด็กทุกคน เพื่อให้เด็กปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียนทั้งอันตรายจากบุคคลและจากสิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ โดยอาศัยความร่วมมือจากผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

711, 2016

บรรยากาศการเรียนรู้ Kidsรู้คิด #1

7 November 2016|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ความรู้สึกประทับใจของผู้ปกครองที่ส่งผ่านมาทางสายโทรศัพท์หลังจากจบคอร์สค่าย Kidsรู้คิด เมื่อกลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมา  ซึ่งมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดขึ้น  เป็นเหมือนเครื่องการันตีคุณภาพของการจัดกิจกรรมที่มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการรู้คิด และการมีส่วนร่วมของเด็กได้เป็นอย่างดี

1605, 2016

งานสัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2559

16 May 2016|เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

วันนี้ (23 เมษายน 2559) มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ จัดงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ประจำปี 2559