English Site

มัลติมีเดีย

>มัลติมีเดีย
มัลติมีเดีย 2018-02-11T14:35:52+00:00
1605, 2018

Infographicโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก#3

16 พฤษภาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

นอกจากการจัดระบบความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมกายภาพแล้ว ทางโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ให้กับเด็กอีกด้วย 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะให้นักเรียนในเรื่องความปลอดภัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ

905, 2018

Infographicโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้เด็ก#2

9 พฤษภาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

ในอินโฟกราฟิกชุดแรก เรื่องโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้เด็ก สิ่งที่โรงเรียนควรมีคือการมีมาตการหรือแนวทางในการดูแลความปลอดภัยที่ป้องกันอันตรายจากบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน และป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม

105, 2018

Infographicโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก#1

1 พฤษภาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

โรงเรียน เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กๆ จะทำอย่างไรให้บ้านหลังนี้ ปลอดภัยและน่าอยู่สำหรับเด็กๆ

1503, 2018

เพลงรณรงค์และสารคดีสั้นทางวิทยุ ชุด “ผู้พิทักษ์เด็ก…คุณก็เป็นได้”

15 มีนาคม 2018|เสียง|

เนื้อเพลงผู้พิทักษ์เด็ก เด็กๆเป็นดั่งดอกไม้ เป็นความสดใสในโลกสดสวย เด็กๆเติบโตอย่างไร  โลกจะเป็นไปอย่างนั้น แต่ใครทำร้ายเด็กน้อย ให้ใจมีรอยบาดแผล เจ็บช้ำทำไมไร้คนดูแล

1002, 2018

ผู้พิทักษ์เด็ก คุณก็เป็นได้ หนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพฯ

10 กุมภาพันธ์ 2018|สิ่งพิมพ์|

ผู้พิทักษ์เด็ก คุณก็เป็นได้ หนังสือถอดบทเรียนโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในการคุ้มครองเด็กระดับตำบล ประเทศไทยได้พัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กมาอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งใน พ.ศ.2557 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้หารือกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเรื่องความร่วมมือในการพัฒนาระบบการคุ้มครองเด็กในระดับตำบล