การเดินทางของอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็กตลอดปี 2559

การเดินทางของอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็กตลอดปี 2559

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้นมานับตั้งแต่ปี 2557  จนกระทั่งมีการเปิดรับสมาชิกผู้พิทักษ์เด็กขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อกลางปี2559  จวบจนวันนี้ทำให้มีสมาชิกอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็กทั้งรุ่นแรกจนถึงปัจจุบันร่วม 200 กว่าชีวิต ที่เสียสละทั้งเวลา พลังกาย พลังใจ เพื่อร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่และเอื้ออาทรสำหรับเด็ก  

ทีมงานขอหยิบยกบางกิจกรรมที่เหล่าอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก ได้ทำมาตลอดปี 2559 และพวกเขารู้สึกอย่างไรกับการเป็นอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

- อาสาศิลปะสร้างสุข ณ สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด  กิจกรรมนี้เริ่มต้นจากความตั้งใจของอาสาสมัครท่านหนึ่งที่มองว่า ในหลายๆครั้งเราออกไปทำกิจกรรมกับเด็กในชุมชน ในโรงเรียน แต่ยังมีเด็กอีกกลุ่มที่ยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงกิจกรรมศิลปะ ที่มีมากกว่าการวาดรูปและระบายสี จึงก่อเกิดเป็นกิจกรรมศิลปะสร้างสุขขึ้น นอกจากจะช่วยให้น้องๆเสริมสร้างจินตนาการแล้ว ยังช่วยให้เด็กๆได้ทบทวนตัวเอง เข้าใจตนเองได้อีกด้วย

- อาสาสัญจรพัฒนาเด็ก เริ่มจากการประชุมวางแผนและเลือกพื้นที่ ลงสำรวจชุมชนและความต้องการ  วางแผนกิจกรรม เตรียมอุปกรณ์ และลงพื้นที่จัดกิจกรรมใน 2 ชุมชน คือ ชุมชนแคมป์ก่อสร้างอิตาเลี่ยนไทย(ดอนเมือง)และชุมชนริมทางรถไฟสายใต้ตะวันตก โดยใช้กิจกรรมศิลปะบริสุทธิ์ เป็นกิจกรรมสร้างความรู้จักและความสัมพันธ์กับเด็กในชุมชน และเสริมพัฒนาการด้านต่างๆให้กับเด็ก

- “พี่อาสาชวนน้องปลอดภัย ห่างไกลภัยทางเพศ (ตัวฉันเป็นของฉัน)”  ใน 2 พื้นที่ คือ ชุมชนทหารรักษาวัง เขตดุสิต กรุงเทพฯ และโรงเรียนวัดกุ่มโคก จังหวัดสุพรรณบุรี โดยกิจกรรมมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และทักษะให้เด็กได้เข้าใจถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การดูแลตนเองให้ปลอดภัย  รู้จักคิดวิเคราะห์ หลบหลีกจากสถานการณ์เสี่ยง และรู้จักขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้หากเกิดเหตุ  ซึ่งกิจกรรมถูกออกแบบเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของเด็ก

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็กได้ดำเนินการ แต่ไม่เพียงเท่านี้เหล่าอาสาสมัครฯ ยังได้สละเวลามาช่วยสนับสนุนการทำงานต่างๆ ขององค์กร อาทิ ออกบูธรับสมัครสมาชิกอาสาฯในงานคนไทยขอมือหน่อย  รับลงทะเบียนงานนักปั่นผู้พิทักษ์เด็ก  ผลิตสื่อเสริมพัฒนาการเด็กส่งต่อให้เด็กด้อยโอกาส    จัดเตรียมสถานที่งานเทศน์มหาชาติ  ฯลฯ

ความรู้สึกของอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

“นอกจากได้ช่วยผู้อื่นแล้ว ยังได้ช่วยในเรื่องของการพัฒนาตนเอง  ชอบเพราะมีการกระตุ้นให้อาสาทุกคนมีส่วนร่วม ตั้งแต่เริ่มคิด เริ่มออกแบบกิจกรรม เริ่มวางแผน เริ่มลงพื้นที่ จนปิดกิจกรรมเรารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิฯ เราเป็นครอบครัว เพราะเรามีอะไรเราก็คุยเล่นกันได้ตลอด”  อาสากิ๊ฟ  อาชีพรับราชการ

“เป็นมูลนิธิฯ ที่จัดกิจกรรมได้แบบสบายๆไม่ตึงจนเกินไป และอาสาก็มีส่วนร่วมเยอะมาก ทั้งเป็นแรงเสริม เป็นฟันเฟืองหลักในการขับเคลื่อน  มีการดูแลอาสาสมัครและเด็กๆที่เข้าร่วมดีมากเลยค่ะ”  อาสาน้ำ อาชีพนักศึกษา

“...ถามว่าเหนื่อยไหม..ไม่เลย แต่รู้สึกขอบคุณมูลนิธิฯที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำสิ่งดีๆ แบบนี้  ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกดีมากๆ แม้ว่ามันจะเป็นเพียงส่วนเล็กๆ แต่มันทำให้เรารู้สึกว่าได้ทำประโยชน์ และยังได้เจอเพื่อนดีๆ ซึ่งในกลุ่มนี้มีแต่คนดีๆ มาอยู่ด้วยกัน...” อาสาโอ๋ อาชีพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

“เป็นพื้นที่ของการเรียนรู้  เป็นที่ให้มาฝึกตน งานส่วนใหญ่เน้นที่ทำกับคน เป็นจุดเด่นเหมือนกัน และมีการทำงานที่เป็นระบบ สนุกดี เป็นกิจกรรมที่ได้ทำเรื่อยๆ ได้พัฒนาไปด้วยกัน  มีพัฒนาการ  มีรูปแบบใหม่ๆ และเห็นพัฒนาการของคนทำงานด้วย ถึงมันจะเป็นงานอาสาสมัคร แต่ก็เป็นงานที่เรียกร้องความเป็นมืออาชีพ  เป็นกิจกรรมทำกับเด็ก การทำงานกับเด็กไม่ใช่เรื่องง่าย มีรายละเอียด เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้คนที่มาทำได้ฝึกตัวเองด้วย”  อาสาเต้ย อาชีพนักกฎหมาย

“สิ่งที่สัมผัสได้ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้คือ “มิตรภาพ” ที่เกิดขึ้นระหว่างอาสาสมัครกันเอง และอาสากับเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ แม้จะไม่ได้เจอกันบ่อย เพราะต่างคนก็ต่างมีภาระหน้าที่ แต่การที่เรามีความสนใจร่วมกัน ทำให้เราสามารถพูดคุยกันได้ง่าย เข้าใจกัน ในตอนแรกจากที่ไม่รู้ว่า ตนเองจะทำอะไรได้บ้าง มากน้อยแค่ไหน จะช่วยอะไรได้บ้าง  หลังจากร่วมกิจกรรม 2-3 ครั้ง ก็รู้สึกคุ้นเคยกับกระบวนการมากขึ้น ซึ่งสิ่งที่ดีและชื่นชมคือ มูลนิธิฯ ไม่มีข้อจำกัดว่าใครจะเป็นอาสาสมัครได้บ้าง และเราได้มีโอกาสเสนอความคิด ว่าจะดำเนินการในกิจกรรมหนึ่งๆอย่างไรได้บ้าง...” อาสาเก๋  อาชีพ พนักงานบริษัททัวร์

“ดีใจที่ได้มาเป็นอาสาที่นี่ ไม่คิดว่ามันคือเรื่องบังเอิญ มีความชอบที่ได้สอนเด็กอยู่แล้ว ...สำหรับที่นี่ มีความเป็นเพื่อนกัน มีการช่วยเหลือกัน มีระบบงานที่เป็นขั้นตอน มีการติดตามเรื่องงบประมาณ เรื่องกิจกรรมและมีการเปิดเผย รู้สึกมีส่วนร่วม ได้เพื่อนใหม่ได้เรียนรู้การทำงานต่างๆ ได้รับประสบการณ์ต่างๆจากคนรอบข้าง รู้สึกอยากสนับสนุนองค์กรที่ดี ที่น่าอยู่ น่าเข้ามามีส่วนร่วมด้วย รู้สึกมีความสุข”  อาสาแชมป์  อาชีพ พนักงานเอกชน

  จากการดำเนินงานอาสาสมัครตลอดทั้งปี 2559  มีเครือข่ายอาสาสมัครนับตั้งแต่อาสาสมัครรุ่นที่ 1-3 สมาชิกผู้พิทักษ์เด็ก และอาสาสมัครรุ่นใหม่หมุนเวียนเข้ามามีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ จำนวนประมาณ 230 คน ซึ่งอาสาสมัครบางรายเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 1 ครั้ง และบางรายมากกว่า10 ครั้ง  บางรายมาเพียงครั้งเดียวเนื่องจากติดภารกิจ สำหรับอาสาสมัครบางรายที่ไม่สะดวกเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อทราบข่าวการจัดกิจกรรมจะช่วยกระจายข่าวสาร บางรายส่งข้อความแจ้งในกลุ่มไลน์  ส่งกำลังใจให้เพื่อนอาสาที่ลงทำกิจกรรม และส่งสิ่งของมาร่วมสมทบในบางครั้งที่มีการระดมสิ่งของบริจาค