โฆษณาสิ่งพิมพ์ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนสำคัญในการ “ให้ชีวิตใหม่” กับเด็กๆที่ถูกละเมิดสิทธิ

ขอขอบคุณนิตยสาร BE  ฉบับเดือนเมษายน 2555  ที่ให้พื้นที่ในการเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 17