งานอาสาสมัคร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

เปิดรับคนรุ่นใหม่และคนที่มีความสนใจอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากใช้ความรู้ ความสามารถของตนเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็ก

มาร่วมเป็น “อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก : ส่งเสริมพัฒนาเด็ก” เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก ณ บ้านพาเพลิน (ซอยจรัญสนิทวงศ์12) และเด็กตามชุมชนในกรุงเทพฯ

รับสมัคร : จำนวน 20 คน

คุณสมบัติของอาสาสมัคร
• อายุระหว่าง 18-40 ปี
• ไม่จำกัดเพศ
• ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
• สามารถทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก อายุระหว่าง 6-12 ปี ได้
• มาทำกิจกรรมกับเด็กในวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน ได้ (หรือตามปฏิทินกิจกรรมอาสาฯ)
• สามารถทำงานอาสาสมัครต่อเนื่องได้อย่างน้อย 6 ครั้งต่อปี

** หมายเหตุ : อาสาสมัครที่สมัครจะต้องเข้าร่วมงานปฐมนิเทศ วันที่ 20 ก.พ.64 และเข้า Workshop ออกแบบกิจกรรม วันที่ 27-28 ก.พ.64 ได้

สนใจสมัครเป็นอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก (ส่งเสริมพัฒนาเด็ก)

ใบสมัคร https://forms.gle/qVrveCwR1tNf2uV7A

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โทรศัพท์ 089 033 0820

ID Line : puibb1979

หรือทางอีเมล์ volunteercpcr@gmail.com

: 497