นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (thaichildrights.org) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์จะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ โดยจะบันทึกลงในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต เป็นต้น ผ่านทางเว็บบราวน์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารของท่าน

ในกรณีนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกจัดเก็บ เพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการของมูลนิธิฯ ทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน โดยการเก็บข้อมูลนี้เพื่อเป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทางออนไลน์ การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านทั้งในก่อนหน้าและปัจจุบัน หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์

สามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

มูลนิธิฯ ใช้คุกกี้อย่างไร

มูลนิธิฯ ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งรวมถึงการให้บริการฟังก์ชันพื้นฐาน การจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน จดจำลักษณะการใช้งานเว็บไซต์ พฤติกรรม ความชื่นชอบ และความสนใจของท่าน ซึ่งทำให้เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ในบางกรณีมูลนิธิฯ จำเป็นต้องให้บุคคลที่สามดำเนินการ ซึ่งอาจต้องใช้ IP Address และคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์ทางสถิติ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

ประเภทคุกกี้และรายละเอียด

คุกกี้ที่จำเป็น (Necessary cookies)คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อระบุสถานะการแสดงผลบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เช่น คุกกี้ที่แจ้งให้มูลนิธิฯ ทราบว่าท่านได้สร้างบัญชีและลงชื่อเข้าใช้บัญชีนั้น ๆ ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวบุคคลของท่าน
คุกกี้วิเคราะห์/ประสิทธิภาพ (Performance cookies)คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อรับทราบและเก็บรวบรวมค่าสถิติและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่ผู้ใช้โต้ตอบกับเว็บไซต์ เช่น จดจำการตั้งค่าของท่าน จำนวนการเข้าชมเว็บไซด์ต่อหน้า เวลาที่ใช้บนหน้าเว็บ คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้มูลนิธิฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คุกกี้ประเภทนี้จะไม่ระบุตัวบุคคลของท่าน
คุกกี้เพื่อการตลาด (Marketing/Advertising cookies)คุกกี้เหล่านี้ถูกใช้บนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสาร วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้งทางภูมิศาสตร์และการใช้เว็บไซต์ของท่าน และเพื่อส่งเนื้อหาจดหมายข่าวหรืออีเมลที่สอดคล้องกับความสนใจของท่าน รวมถึงเพื่อปฏิบัติตามตามการสมัครรับข้อมูลของท่าน ข้อมูลที่ได้รับนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ และไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของท่าน

การจัดการคุกกี้

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ใช้งานอยู่ ซึ่งการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์อาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากต้องการจะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของมูลนิธิฯ อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ ได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่มูลนิธิฯ ไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้เข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

มูลนิธิฯ อาจะปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้นี้ เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง มูลนิธิฯ แนะนำให้ท่านเข้ามาทบทวนนโยบายนี้เป็นระยะๆ

วิธีการติดต่อมูลนิธิฯ

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา กรุณาติดต่อมาที่ cpcr.cpcr@gmail.com