English Site

เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก

>>เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก
เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก 2018-02-01T02:28:48+00:00

รับสมัครอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก:ส่งเสริมพัฒนาเด็ก

5 กุมภาพันธ์ 2021|ผู้พิทักษ์เด็ก, เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

งานอาสาสมัคร มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เปิดรับคนรุ่นใหม่และคนที่มีความสนใจอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากใช้ความรู้ ความสามารถของตนเพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็ก มาร่วมเป็น “อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก : ส่งเสริมพัฒนาเด็ก”

Partage RISE : Run for child protection

4 มกราคม 2021|ผู้พิทักษ์เด็ก, เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบคุณแหล่งทุนปาตาจ PARTAGE ประเทศฝรั่งเศส และเครือข่าย Partage RISE

อาสาฯพร้อมลุยเพื่อเด็ก ช่วงโควิด-19

27 เมษายน 2020|ผู้พิทักษ์เด็ก, เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

อาสาฯพร้อมลุยเพื่อเด็ก ช่วงโควิด-19 ธัญญารัตน์ ศรุติพันธ์  อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก : ผู้เขียน ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ตัวแทนทีมงานอาสาสมัครมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

“นิทานเพื่อน้อง”

4 กันยายน 2019|ผู้พิทักษ์เด็ก, เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

เรื่องราวของผู้พิทักษ์เด็กในวันนี้ จะพาไปรู้จักกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจดีของ น้องเนย นางสาวพรรณนารายณ์ ศิวาพรนุกูล ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ได้คิดทำโครงการ “นิทานเพื่อน้อง”

ค่ายเพลงและศิลปินร่วมร้องเพลงรณรงค์ผู้พิทักษ์เด็ก

1 กุมภาพันธ์ 2018|เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

โครงการผู้พิทักษ์เด็ก ได้มีการขยายพื้นที่การทำงานสู่กลุ่มคน ชุมชน องค์กร ทั้งในรูปแบบของการลงพื้นที่สัญจรขยายแนวคิด จัดกิจกรรมรณรงค์ การผลิตสื่อต่างๆโดยรับความร่วมมือและการสนับสนุนจากเครือข่ายในหลากหลายรูปแบบ

เทศบาลผู้พิทักษ์เด็ก รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

16 มกราคม 2018|เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

จากการดำเนินงานมา 1 ปี นับตั้งแต่การสำรวจสถานการณ์ ความรุนแรงต่อเด็กในชุมชน การอบรมการผลิตคลิปหนังสั้น การจัดกิจกรรมรณรงค์ รู้สึกว่าเป็นโครงการที่เชื่อมความต้องการของพื้นที่ (เทศบาล) ได้เป็นอย่างดี

อาสาสมัครระดมทุน : โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง

12 มกราคม 2018|เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

“หากถามว่าทำไม “โครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง”ต้องเลือกที่จะมาช่วยเด็กๆ ที่ถูกกระทำความรุนแรงของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก (CPCR) ก็คงเพราะด้วยความที่เราเคยทำงานมูลนิธิมา และถูกบ่มเพาะความรู้สึกว่าจะทำอะไร ก็จะต้องทำเพื่อสังคมบ้าง เมื่อเรามีเวลา เราอยากทำงานอาสา

ผู้พิทักษ์เด็ก ตอน คิด(ส์)สร้างคลิป

12 กรกฎาคม 2017|เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

เสียงสะท้อนบางส่วนจากการออกกองถ่ายทำหนังสั้นครั้งแรกของแกนนำเด็ก เยาวชนและเจ้าหน้าที่เทศบาลสันมะค่า ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผู้พิทักษ์เด็ก ตอน คิด(ส์)สร้างคลิป กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานโครงการผู้พิทักษ์เด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ปีที่

รณรงค์ผู้พิทักษ์เด็ก ณ ชุมชนตำบลสันมะค่า จังหวัดเชียงราย

24 เมษายน 2017|เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

เมื่อวันที่ 19-20 เมษายน ที่ผ่านมา  ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เดินทางลงพื้นที่เข้าพบนายกเทศมนตรีฯ ปลัดเทศบาลฯ พนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ผู้นำชุมชนและแกนนำเยาวชน เพื่อเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีในพื้นที่ตำบลสันมะค่าเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์โครงการผู้พิทักษ์เด็ก    

: 1,148