มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2024-04-02T15:46:46+07:00

กิจกรรมและโครงการ

เสริมศักยภาพพ่อแม่ดูแลลูก

2 เมษายน 2024|

“ได้ความรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็ได้ดูแลหลานดีขึ้น แล้วก็หลานก็ดีขึ้น ชอบกิจกรรม ระบายสีตุ๊กตา

นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

16 มีนาคม 2024|

นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก พื้นที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ “นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก”

ตัวฉันเป็นของฉัน เสริมเกราะป้องกันภัยทางเพศให้เด็ก

12 มีนาคม 2024|

"ร่างกายของฉันเป็นของฉันใช่ของใคร เธอจงเข้าใจหากว่าฉันพูดว่า “ไม่” ส่วนหนึ่งของเพลง

เรื่องเล่าดีดี

คลังความรู้

Infographic “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง”

16 เมษายน 2024|

“เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง” ปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ที่มีต่อเด็ก (จากเดิมที่มองว่าเด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่ เป็นที่รองรับอารมณ์ ทำให้เด็กเจ็บ กลัว จะได้เชื่อฟัง เพราะเป็นเหตุที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก) มองเด็กว่ามีสิทธิ มีความต้องการ ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ต้องการความรัก และได้รับการพัฒนา รับฟังเด็กให้มากขึ้น

Infographic สิทธิของเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

20 กุมภาพันธ์ 2024|

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม   เพื่อเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข และปลอดภัย แต่หากเด็กๆ ถูกกระทำด้วยความรุนแรง พวกเขามีสิทธิต่างๆ ดังนี้ สิทธิได้รับความช่วยเหลือและคุ้มครอง : เด็กมีสิทธิในการรับความช่วยเหลือให้ปลอดภัย ในกรณีที่เป็นเหยื่อความรุนแรง อาทิ การเหยื่อของการละเมิดทางเพศ การละเมิดทางร่างกาย

มัลติมีเดีย

สารคดีสิทธิเด็ก ชุด การคุ้มครองเด็กในประเทศไทย เป็นสารคดีที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับการผลักดันให้เกิดกฎหมายคุ้มครองเด็กและระบบการคุ้มครองเด็กในประเทศไทย โดยบอกเล่าเรื่องผ่านบุคคลที่มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นับตั้งแต่การช่วยเหลือให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการฟื้นฟูเยียวยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนา ให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ได้รับการเยียวยาความเสียหาย ตลอดจนการคืนเด็กสู่สังคม  ดูเพิ่มเติม

แนะนำลิงก์

: 285
Go to Top