English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2019-05-02T16:09:14+00:00

โครงการ

Run for Child Protection#1

2 พฤษภาคม 2019|

งานวิ่งด้วยรัก พิทักษ์สิทธิเด็ก ...งานวิ่งที่จะทำให้คุณได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ปี2561

29 ธันวาคม 2018|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมทำบุญส่งท้ายปีกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้มีชีวิตที่ปลอดภัย

ศิลปะสร้างสุข

29 ธันวาคม 2018|

"ศิลปะสร้างสุข" โครงการที่ทำให้เด็กๆได้ค้นหาศักยภาพของตน สื่อสารเรื่องราวภายในใจผ่านงานศิลปะและละคร

ผู้พิทักษ์เด็ก

เรียนรู้นอกห้องเรียน@มิวเซียมสยาม

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน เหล่าอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก จึงพาเด็กบ้านพาเพลิน 18 ชีวิตไปเรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทยในมิติต่างๆ ที่มิวเซียมสยาม เพื่อให้น้องได้รู้ ได้เห็น ได้ทดลอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง

เกมภาษาพาเพลิน

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

บางครั้งการเรียนรู้เรื่องภาษาก็เป็นเรื่องยากและไม่สนุกสำหรับเด็ก เหล่าพี่อาสาฯของมูลนิธิฯจึงได้ดัดแปลงให้เป็นเกมง่ายๆที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก

สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

คลังความรู้

Info Graphic เลี้ยงลูกวิถีพุทธ บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง

1 สิงหาคม 2019|

การอบรมสั่งสอน จริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม พร้อมระเบียบวินัยด้วยหลักธรรมคำสอนตามแนวทงพุทธศาสนานี้ จะปกป้องลูกจากภัยอันตรายทั้งปวง โดยไม่ปิดกั้นกระบวนการพัฒนาการเรียนรู้ ทำให้ลูก….เห็นคุณค่าของตนเอง รักตนเองเป็น ไม่หลงตน คิดเป็น คิดถูก รู้ดีรู้ชั่ว แยกแยะได้ มองโลกในแง่ดี แก้ปัญหาเป็นอย่างสร้างสรรค์ อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ

Infographic: การป้องกันไม่ให้ลูกถูกรังแก

2 พฤษภาคม 2019|

พ่อแม่ผู้ปกครองจะป้องกันลูกของตนเองไม่ให้ถูกรังแก และลูกไม่ไปรังแกผู้อื่นได้อย่างไรบ้าง ติดตามรายละเอียดได้ในอินโฟกราฟิก เพื่อร่วมกันหยุดความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ ดาวน์โหลดเอกสารฟรี