English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2019-09-04T16:15:55+00:00

โครงการ

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒

4 กันยายน 2019|

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนา "งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก" สมทบทุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรง 

Run for Child Protection#1

2 พฤษภาคม 2019|

งานวิ่งด้วยรัก พิทักษ์สิทธิเด็ก ...งานวิ่งที่จะทำให้คุณได้ช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอีกครั้ง

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ปี2561

29 ธันวาคม 2018|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมทำบุญส่งท้ายปีกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้มีชีวิตที่ปลอดภัย

ผู้พิทักษ์เด็ก

“นิทานเพื่อน้อง”

ผู้พิทักษ์เด็ก, เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

เรื่องราวของผู้พิทักษ์เด็กในวันนี้ จะพาไปรู้จักกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจดีของ น้องเนย นางสาวพรรณนารายณ์ ศิวาพรนุกูล ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ได้คิดทำโครงการ “นิทานเพื่อน้อง”

เรียนรู้นอกห้องเรียน@มิวเซียมสยาม

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน เหล่าอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก จึงพาเด็กบ้านพาเพลิน 18 ชีวิตไปเรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทยในมิติต่างๆ ที่มิวเซียมสยาม เพื่อให้น้องได้รู้ ได้เห็น ได้ทดลอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง

สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

คลังความรู้

ความรุนแรงต่อเด็กสร้างบาดแผลทางใจ

6 กันยายน 2019|

ผลกระทบของความรุนแรงต่อเด็ก อาจจะไม่ใช่บาดแลทางกาย  แต่บาดแผลทางใจจะได้รับผลกระทบไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน  พญ.เบญจพร ตันตสูติ  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ‘เพจเข็นเด็กขึ้นภูเขา’  แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นเด็ก โดยเฉพาะความรุนแรงในครอบครัว ว่า  “ความรุนแรงในครอบครัวที่ส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงกับเด็ก จะเป็นลักษณะของความรุนแรงทางด้านร่างกาย เช่น การโดนตี หรือว่าการทำร้ายร่างกาย แต่นอกเหนือจากนั้นจะมีความรุนแรงทางด้านจิตใจที่เป็นเรื่องของการใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม การดุด่าว่ากล่าวด้วยอารมณ์รุนแรง

Info Graphic สื่อสารดี บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

1 สิงหาคม 2019|

ครอบครัวของคุณมีการสื่อสารกันมากแค่ไหน??? พูดคุยกันเพียงแค่คำถามประจำวัน เช่น กินข้าวหรือยัง วันนี้มีการบ้านหรือไม่ หรือไปทำอะไรมา หรือว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิดเห็น ความต้องการ ความคาดหวัง หรือความรู้สึกระหว่างกัน...

มัลติมีเดีย

บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง..เริ่มต้นที่คุณ

คลิปวีดีโอชุดนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัว จะทำให้คุณเข้าใจถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก มีปัจจัยกระตุ้นอะไรบ้าง และจะรับมือหรือป้องกันความรุนแรงในบ้านได้อย่างไร เพื่อให้บ้านหลังนี้ไม่มีความรุนแรง