มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2023-01-18T16:55:19+07:00

กิจกรรมและโครงการ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย

25 มีนาคม 2023|

24 มีนาคม 2566 :

6 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

11 มีนาคม 2023|

หลังจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พัฒนาพ่อแม่เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจ

1 มีนาคม 2023|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น

ดูทั้งหมด

เรื่องเล่าดีดี

ดูทั้งหมด
ผู้พิทักษ์เด็ก

ศฺิลปะเด็กสุขใจ บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

"เล่นแบดมินตันกับแม่ที่หน้าบ้าน" "เดินเล่นกับพ่อแม่" "ปลูกต้นไม้ยามเย็นกับแม่" "อยากให้พ่อเลิกเหล้า และไม่อยากให้มีข่าวฆ่าชิงทรัพย์บ่อยๆ" เมื่ออาสาถามเด็กถึงช่วงเวลาที่เด็กๆ อยู่กับคนในครอบครัวแล้วมีความสุข

เปิดบ้านพาเพลินวันแรก หลังพ้นช่วงโควิด เด็กกลับมาสนุกอย่างอิสระ

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

1 ปีกว่า ที่ต้องปิดบ้านพาเพลินเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงต้องปรับรูปแบบเป็นทำกิจกรรมบนออนไลน์แทน แต่ก็ไม่อาจชดเชยกับความสนุกตามธรรมชาติของเด็กที่อยากเจอหน้าและเล่นด้วยกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์กันจริง

สมัครสมาชิก
สมัครอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

Infographic รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !!

27 กุมภาพันธ์ 2023|

รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !! เด็กทุกคนมีสิทธิ สิทธิเหล่านี้ถูกเขียนไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  ประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 หมายความว่า รัฐบาลมีพันธะผูกพันที่จะดำเนินการให้เด็ก ๆ ทุกคนในประเทศไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ให้ได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน

Infographic ทำร้ายจิตใจ แผลร้ายในใจเด็ก

17 กุมภาพันธ์ 2023|

การทำร้ายจิตใจเด็ก (Emotional Abuse)  ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กปฏิเสธ  เฉยเมยไม่สนใจ หรือข่มขู่เด็ก ใช้คำพูดหรือการกระทำให้หวาดกลัว หรือการไม่ให้ความรักความเอาใจใส่ ซึ่งเกิดขึ้นซ้ำซาก มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก การทารุณกรรมทางจิตใจ สร้างความเสียหายอย่างยิ่งต่อความภาคภูมิใจในตนเองและสุขภาวะทางอารมณ์ของเด็ก

ดูทั้งหมด

มัลติมีเดีย

เนื่องในโอกาส “วันสิทธิเด็กสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี และในปี 2565 ครบรอบ 30 ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำคลิปวิดีโอชุดพิเศษ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อการทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็กในประเทศไทย คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ อดีตกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติและอดีตประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐ ไว้อย่างน่าสนใจ

“..ขอร้องหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการใช้มาตรการทางการบริหาร มาตรการทางสังคม และมาตรการทางการศึกษา เพื่อทำให้เกิดระบบคุ้มครองเด็ก ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ที่จะทำให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กอย่างแท้จริง..”

ดูทั้งหมด

ร่วมสนับสนุน

แนะนำลิงก์

: 2,223
Go to Top