English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2021-01-08T14:37:35+00:00

โครงการ

ภาพบรรยากาศงานเดินเพลิน#3@พระอาทิตย์

30 ธันวาคม 2020|

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา

ผลงานสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

14 ธันวาคม 2020|

โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ความยาวไม่เกิน 3

ผู้พิทักษ์เด็ก
สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

ของขวัญวันเด็กที่หนูอยากได้..

8 มกราคม 2021|

คลังความรู้

Info graphic สอนลูกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น

20 ตุลาคม 2020|

“สอนลูกเห็นอกเห็นใจผู้อื่น” ความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ  รับรู้ถึงความรู้สึกที่คนอื่นเป็นอยู่ เอาใจเขามาใส่ใจเรา ภาษาอังกฤษเรียกว่า Empathy ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาตั้งแต่ยังเป็นเด็กเล็กๆ 1) สร้างพื้นฐานจิตใจที่มั่นคงและปลอดภัยให้เด็ก ถ้าเด็กรู้สึกหวาดกลัวไม่มั่นคง เด็กคงไม่พร้อมที่จะไปเห็นใจใคร 2) พ่อแม่ต้องให้ความรักความอบอุ่น มีเวลาที่จะรับฟังความรู้สึก ให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีที่พึ่งและพ่อแม่ควรเป็นที่ไว้วางใจได้

Infographic 7วิธีสร้างความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็ก

21 กันยายน 2020|

“ 7วิธีเสริมความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองให้เด็ก ” ความภาคภูมิใจ คือ การที่เด็กมองตัวเองอย่างไร มองตัวเองว่ามีความสามารถแค่ไหน ซึ่งสร้างได้จากการเติบโตในบรรยากาศของความรัก มีคนที่เด็กพึ่งพาได้ ที่สำคัญ คือ คนเหล่านั้นชื่นชม เชื่อมั่นในตัวเด็ก วิธีการเสริมความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองให้เด็ก แสดงความรักต่อเด็กทุกวัน

มัลติมีเดีย

MotionGraphic สร้างภูมิคิด(ส์)พิชิตภัย(คน)

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย มาอยู่ละแวกบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ เราจะดูแลให้เด็กๆปลอดจากโรคไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับปลอดภัยจากบุคคลอันตราย มาดูกันว่าเราจะดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากบุคคลอันตรายกันได้อย่างไร