English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2021-09-16T14:15:31+00:00

โครงการ

ผ้าป่าช่วยน้องให้ปลอดภัย

9 กันยายน 2021|

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเด็กยังคงดำเนินการช่วยเหลือเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยเพราะการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ นอกจากนี้มูลนิธิฯ

โครงการยืมถังเพื่อผู้ป่วยวิกฤติโควิด19

27 กรกฎาคม 2021|

โครงการยืมถังเพื่อผู้ป่วยวิกฤติโควิด19 เนื่องด้วยวิกฤติโควิด19 ที่ดูท่าทีแล้วหนักข้อขึ้นทุกวัน จนขณะนี้มีกลุ่มผู้ป่วยโควิดขั้นรุนแรง(สีแดง)มากขึ้นเรื่อยๆ

ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19 ชุดกิจกรรมสร้างสุขให้เด็กและครอบครัว

19 กรกฎาคม 2021|

“ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ  มีประโยชน์เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก

ผู้พิทักษ์เด็ก
สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

คลังความรู้

Infographic ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงดูและปฏิบัติผิดๆกับเด็ก

30 กรกฎาคม 2021|

ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงดูและปฏิบัติผิดๆกับเด็ก เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูและการปฏิบัติที่ผิดๆ อย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจากผู้ปกครอง เด็กๆ ต้องใช้ความสามารถเท่าที่ตนมีอยู่ในการจัดการกับปัญหาและเพื่อเอาตัวอยู่รอด ท่ามกลางความสับสนวุ่นวายในแต่ละวัน การขาดความปลอดภัย การถูกละเลย การถูกทอดทิ้ง ตลอดจนการถูกผู้ใหญ่เอารัดเอาเปรียบ ปัจจัยหลักๆที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงดูและปฏิบัติผิดๆกับเด็ก มีดังนี้ ความตึงเครียดของพ่อแม่ในวัยเด็ก พ่อแม่เคยถูกทำร้ายในช่วงที่เป็นเด็ก

Infographic ใครเป็นใครในการช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก

29 มิถุนายน 2021|

เมื่อเด็กๆถูกกระทำความรุนแรง มีบุคคลจากหลายภาคส่วนที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยา ได้รับการส่งเสริมพัฒนา จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมต่อไปได้ เราไปดูกันค่ะว่า มีใครบ้าง เริ่มต้นที่... เด็ก มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เมื่อมีเหตุความรุนแรงเกิดขึ้น ให้เด็กบอกกับผู้ใหญ่ทันที เพื่อให้ได้รับความช่วยเหลือ ผู้ปกครอง

มัลติมีเดีย

Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน” ได้นำเสนอตัวอย่างกระบวนการทำงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ซึ่งหลังจากได้รับแจ้งเหตุแล้ว มีกระบวนการทำงานอย่างรอบด้านเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัย ได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยา จนสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างเดิมได้