มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2023-05-19T22:11:36+07:00

กิจกรรมและโครงการ

รณรงค์ยุติการลงโทษทางกาย 30 เมษายน 2566

30 เมษายน 2023|

30 เมษายน วันยุติการลงโทษทางกายต่อเด็กสากล April

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย

25 มีนาคม 2023|

24 มีนาคม 2566 :

6 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

11 มีนาคม 2023|

หลังจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ดูทั้งหมด

เรื่องเล่าดีดี

ดูทั้งหมด
ผู้พิทักษ์เด็ก

ศฺิลปะเด็กสุขใจ บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

"เล่นแบดมินตันกับแม่ที่หน้าบ้าน" "เดินเล่นกับพ่อแม่" "ปลูกต้นไม้ยามเย็นกับแม่" "อยากให้พ่อเลิกเหล้า และไม่อยากให้มีข่าวฆ่าชิงทรัพย์บ่อยๆ" เมื่ออาสาถามเด็กถึงช่วงเวลาที่เด็กๆ อยู่กับคนในครอบครัวแล้วมีความสุข

เปิดบ้านพาเพลินวันแรก หลังพ้นช่วงโควิด เด็กกลับมาสนุกอย่างอิสระ

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

1 ปีกว่า ที่ต้องปิดบ้านพาเพลินเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนด เพราะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 จึงต้องปรับรูปแบบเป็นทำกิจกรรมบนออนไลน์แทน แต่ก็ไม่อาจชดเชยกับความสนุกตามธรรมชาติของเด็กที่อยากเจอหน้าและเล่นด้วยกันอย่างมีปฏิสัมพันธ์กันจริง

สมัครสมาชิก
สมัครอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

Infographic สิทธิเด็ก สิทธิที่ผู้ใหญ่ต้องดูแล

1 พฤษภาคม 2023|

นอกจากสิทธิเด็ก พื้นฐาน 4 ข้อ คือ การมีชีวิตอยู่รอด  การได้รับการส่งเสริมพัฒนา การได้รับการปกป้องคุ้มครองและสิทธิการมีส่วนร่วม ยังมีสิทธิเด็กอื่นๆ ที่ผู้ใหญ่ควรรู้และส่งเสริม เด็กทุกคนต้องได้รับสิทธิเท่าเทียมกัน และได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรม โดยไม่คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างภาษา เชื้อชาติ ศาสนา

Infographic ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่

23 มีนาคม 2023|

ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่!! เพราะความคิดความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่” ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน มีวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น คาดหวังกับลูกมากเกินไป ไม่ได้ใส่ใจว่าสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังนั้นตรงกับความรู้สึก และความต้องการของลูกหรือไม่ ควบคุมลูกมากเกินไป ลูกต้องทำตามที่พ่อแม่สั่ง เดินตามเส้นทางชีวิตที่พ่อแม่กำหนดไว้ บังคับให้ลูกดูแลครอบครัว ให้ลูกหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ ทดแทนบุญคุณ

ดูทั้งหมด

มัลติมีเดีย

เนื่องในโอกาส “วันสิทธิเด็กสากล” ซึ่งตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน ของทุกปี และในปี 2565 ครบรอบ 30 ปีที่ประเทศไทยร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำคลิปวิดีโอชุดพิเศษ สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก เพื่อเสนอข้อคิดเห็นต่อการทำงานเพื่อปกป้องสิทธิเด็กและคุ้มครองเด็กในประเทศไทย คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ อดีตกรรมการสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติและอดีตประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานภาครัฐ ไว้อย่างน่าสนใจ

“..ขอร้องหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการใช้มาตรการทางการบริหาร มาตรการทางสังคม และมาตรการทางการศึกษา เพื่อทำให้เกิดระบบคุ้มครองเด็ก ทั้งในระดับชาติ และระดับท้องถิ่น ที่จะทำให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กอย่างแท้จริง..”

ดูทั้งหมด

ร่วมสนับสนุน

แนะนำลิงก์

: 2,223
Go to Top