มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก2021-12-31T22:32:28+07:00

กิจกรรมและโครงการ

#นิทรรศการออนไลน์ “ศิลปะกับธรรมชาติ”

9 ธันวาคม 2021|

เชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ร่วมรับชมนิทรรศการออนไลน์ “ศิลปะกับธรรมชาติ” ชื่นชมและให้กำลังใจ กับผลงานศิลปะที่สร้างสรรค์โดยเด็ก ๆ กิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติบำบัด ช่วยส่งเสริมพัฒนาเด็กและครอบครัวในความดูแลของมูลนิธิ ฯ

ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

27 พฤศจิกายน 2021|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน ทั้งกัลยาณมิตร ศิษย์เก่า CPCR  ข้าราชการ ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ทหารทุกหมู่เหล่า ข้าราชการพลเรือน ทีมสหวิชาชีพ องค์กรพัฒนาเอกชน ประชาชน และภาคธุรกิจ ที่ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า ในครั้งนี้

อาสาสมัครเสริมการเรียนรู้ “ความปลอดภัยในเด็ก” @ แฟลตดินแดง

27 พฤศจิกายน 2021|

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย กรมกิจการเด็กและเยาวชนร่วมกับการเคหะแห่งชาติ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และสภาเด็กและเยาวชน เขตดินแดง จัดกิจกรรมเยาวชนรักษ์โลกและสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เด็กเยาวชน
ดูทั้งหมด

เรื่องเล่าดีดี

ดูทั้งหมด
ผู้พิทักษ์เด็ก
สมัครสมาชิก
สมัครสมาชิกโครงการผู้พิทักษ์เด็ก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

ดูทั้งหมด

คลังความรู้

Info graphic เมื่อเราสงสัยหรือทราบว่าเด็กถูกล่วงเกินทางเพศ

25 ตุลาคม 2021|

เมื่อเราสงสัยหรือทราบว่าเด็กถูกล่วงเกินทางเพศ  เราควรทำอย่างไร? 1.เมื่อเด็กแสดงท่าทีว่าต้องการบอกเล่าเรื่องราวที่เขารู้สึกว่ามีปัญหาหรือขอความช่วยเหลือ อย่าผัดผ่อนเพราะจะทำให้เด็กรู้สึกว่าเราไม่อาจเป็นที่พึ่งของเขาได้ ควรแสดงตัวว่าพร้อมที่จะรับฟังและช่วยเหลือเด็กทุกกรณีให้เด็กเกิดความรู้สึกมั่นคงจิตใจเมื่อเขาบอกเล่าปัญหาแก่เรา เขาจะได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครองเสมอ ไม่มีปัญหาใดที่ร้ายแรงเกินกว่าที่เราจะรับฟังและปกป้องเด็ก 2.แม้ว่าเรื่องที่เด็กเล่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงจนเหลือเชื่อ ก็ขอให้ตั้งสติรับฟังอย่างสงบ หากเราแสดงอาการตกใจ โกรธ หรือเสียใจ เด็กจะหยุดไม่บอกเล่าต่อไปอีกเพราะเกิดความไม่มั่นใจว่าเราสามารถช่วยเหลือเขาได้หรือไม่ รวมทั้งจะทำให้เขาเดือดร้อนมากยิ่งขึ้นหรือไม่ 3.กรณีที่เด็กไม่สามารถบอกเล่าอย่างต่อเนื่องเพราะปัญหาด้านจิตใจหรืออารมณ์

Info graphic เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้ลูก

29 กันยายน 2021|

#เสริมสร้างความเข้มแข็งทางใจให้ลูก ช่วยลูกอยู่รอดในสังคม ความเข้มแข็งทางจิตใจ เป็นพื้นฐานสำคัญ เหมือนเสาเข็มของบ้าน ที่จะทำให้มนุษย์มีความเชื่อมั่น กล้าหาญ มุ่งมั่นที่จะฝ่าฟันปัญหา หรืออุปสรรคต่างๆ ที่เปรียบเหมือนพายุฝน หรือแผ่นดินไหวไปได้ ซึ่งสร้างและปลูกฝังได้โดย 1.1 ความรักความเอาใจใส่ที่ผู้ใหญ่ที่ใกล้ชิดมีให้เด็ก ให้เด็กรู้สึกว่าเขามีคุณค่า

ดูทั้งหมด

มัลติมีเดีย

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก นำศิลปะบำบัดมาใช้เพื่อช่วยฟื้นฟูเยียวยาจิตใจเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงและครอบครัวของเด็ก เพื่อให้เด็กสามารถแสดงออกความรู้สึกและอารมณ์ต่างๆได้ ควบคู่กับการทำงานเพื่อค้นหาข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และฟื้นฟูความสัมพันธ์ของครอบครัว โดยมีกิจกรรมศิลปะบำบัดในหลากหลายรูปแบบ

ดูทั้งหมด

ร่วมสนับสนุน

แนะนำลิงก์

: 2,189
Go to Top