English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2020-10-05T14:21:54+00:00

โครงการ

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

5 ตุลาคม 2020|

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

5 ตุลาคม 2020|

จากสถิติการทำงานช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2560-

ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

29 มิถุนายน 2020|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

ผู้พิทักษ์เด็ก
สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

คลังความรู้

Infographic 7วิธีสร้างความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตนเองให้กับเด็ก

21 กันยายน 2020|

“ 7วิธีเสริมความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองให้เด็ก ” ความภาคภูมิใจ คือ การที่เด็กมองตัวเองอย่างไร มองตัวเองว่ามีความสามารถแค่ไหน ซึ่งสร้างได้จากการเติบโตในบรรยากาศของความรัก มีคนที่เด็กพึ่งพาได้ ที่สำคัญ คือ คนเหล่านั้นชื่นชม เชื่อมั่นในตัวเด็ก วิธีการเสริมความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นในตัวเองให้เด็ก แสดงความรักต่อเด็กทุกวัน

Infographic 5กฎปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

24 สิงหาคม 2020|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำดีๆให้กับเด็กๆ ได้รู้จักการประเมินสถานการณ์และปกป้องตนเองจากสถานการณ์อันตรายต่างๆ เพื่อดูแลปกป้องตนเองให้ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยที่มาจากบุคคล ที่เกิดขึ้นได้ทั้งจากคนใกล้ตัว และคนแปลกหน้า ดังนี้ 1.สัมผัสที่ดี /สัมผัสไม่ดี (Safe Touch / Unsafe Touch)

มัลติมีเดีย

MotionGraphic สร้างภูมิคิด(ส์)พิชิตภัย(คน)

ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย มาอยู่ละแวกบ้าน พ่อแม่ผู้ปกครองอย่าได้ละเลยเรื่องความปลอดภัยของเด็กๆนะคะ เราจะดูแลให้เด็กๆปลอดจากโรคไวรัสโควิด-19 ไปพร้อมๆกับปลอดภัยจากบุคคลอันตราย มาดูกันว่าเราจะดูแลเด็กๆให้ปลอดภัยจากบุคคลอันตรายกันได้อย่างไร