English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2020-01-24T13:30:53+00:00

โครงการ

เด็กและครอบครัวสุขสันต์ ณ งานเดินเพลิน@พระอาทิตย์

24 มกราคม 2020|

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ที่ผ่านมา

บ้านสะพานบุญ สื่อกลางส่งต่อโอกาสให้เด็ก

10 มกราคม 2020|

โครงการบ้านสะพานบุญ  สื่อกลางระหว่างผู้บริจาค กับเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมบริจาคของมือหนึ่งมือสองสภาพดี

เดินเพลิน@พระอาทิตย์

10 มกราคม 2020|

เดินเพลิน @ พระอาทิตย์ กิจกรรมดีๆสำหรับเด็กและครอบครัวที่ไม่ควรพลาด

ผู้พิทักษ์เด็ก

พี่อาสาสอนน้องรับมือเชื้อไวรัส

ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

ช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่

“นิทานเพื่อน้อง”

ผู้พิทักษ์เด็ก, เรื่องราวผู้พิทักษ์เด็ก|

เรื่องราวของผู้พิทักษ์เด็กในวันนี้ จะพาไปรู้จักกิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจดีของ น้องเนย นางสาวพรรณนารายณ์ ศิวาพรนุกูล ซึ่งเป็นหนึ่งในอาสาสมัครของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ได้คิดทำโครงการ “นิทานเพื่อน้อง”

สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

ครอบครัวสัมพันธ์วันดีทริป

27 มีนาคม 2020|

คลังความรู้

Info graphic ปกป้องลูกจากภัยทางเพศ

25 มีนาคม 2020|

ช่วงนี้ผู้ปกครองต้องทำงานจากบ้าน เด็กๆปิดเทอม ไม่ได้ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้าน เพราะมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด 19 พ่อแม่ควรถือโอกาสช่วงนี้เติมเต็มทักษะที่จำเป็นต่างๆให้กับเด็ก โดยเฉพาะทักษะความปลอดภัยทางเพศ ที่ควรเสริมสร้างเป็นวัคซีนชีวิตให้กับเด็กอยู่รอดปลอดภัย เริ่มต้นจากพ่อแม่ผู้ปกครอง 1.พ่อแม่ควรทำให้ลูกรู้ว่าตัวเขาเป็นคนที่มีคุณค่า  จากการศึกษากรณีเด็กที่ถูกล่วงเกินทางเพศพบว่า เด็กส่วนใหญ่มีความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือมีคุณค่าน้อย

Info graphic ปกป้องเด็กให้ปลอดภัยจากความรุนแรง

2 มีนาคม 2020|

การปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้ปลอดภัยจากความรุนแรงทุกรูปแบบ เป็นหน้าที่ของพวกเรา (ผู้ใหญ่) ทุกคนในสังคม เพื่อให้เด็กเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุขและปลอดภัย  เริ่มต้นจากคนในครอบครัว จนถึงคนในสังคม ครอบครัว เข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัย เช่น วัยเด็กเล็ก วัยนี้จะสำรวจเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัว ควรจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านให้ปลอดภัย

มัลติมีเดีย

บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง..เริ่มต้นที่คุณ

คลิปวีดีโอชุดนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและครอบครัว จะทำให้คุณเข้าใจถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็ก มีปัจจัยกระตุ้นอะไรบ้าง และจะรับมือหรือป้องกันความรุนแรงในบ้านได้อย่างไร เพื่อให้บ้านหลังนี้ไม่มีความรุนแรง