English Site

ร่วมบริจาคเงิน

>>ร่วมบริจาคเงิน
ร่วมบริจาคเงิน 2018-01-28T02:38:51+00:00

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กๆ ให้มีอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย

วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน

  1. เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคได้เลยค่ะ
  4. ร่วมสนับสนุนโดยการโอนเงินผ่านทาง Paypal
ธนาคารสาขาเลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาท่าพระ017-2-35098–3
ธนาคารกสิกรไทยสาขาโพธิ์สามต้น067-2-51383–9
ธนาคารกรุงเทพสาขาบางกอกน้อย119-0-63365–9
ธนาคารกรุงไทยสาขาสำนักนานาเหนือ000-1-89258-4

หลังจากโอนเงินแล้ว

กรุณาแฟกซ์แบบฟอร์มบริจาค สำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรติดต่อท่าน มาที่ โทรสาร 0-2412-9833 หรืออีเมล์ cpcrdonation@gmail.com

: 285