English Site

กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก

>>กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก
กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก 2018-03-24T13:55:07+00:00

หาปลา วิถีพอเพียง เพียงพอ

19 พฤษภาคม 2020|ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอนำเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบสำหรับเด็กในหลายช่วงวัย เพื่อเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กและยังสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับสมาชิกในครอบครัวอีกด้วย กับชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ “เล่นอยู่บ้าน

เครื่องดนตรี recycle

23 เมษายน 2020|ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

พ่อแม่ ถือเป็นผู้พิทักษ์เด็กคนแรก ในทุกสถานการณ์ แม้ในยามวิกฤติการระบาดของโควิด-19

พี่อาสาสอนน้องรับมือเชื้อไวรัส

24 กุมภาพันธ์ 2020|ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

ช่วงนี้มีสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก จึงได้หยิบยกประเด็นนี้มาชวนเด็กๆบ้านพาเพลิน คิดและคุย เพื่อรู้เท่าทันโรคและรู้จักป้องกันตัวเอง เริ่มต้นกิจกรรมด้วยการพาเด็กๆเล่นเกม

เรียนรู้นอกห้องเรียน@มิวเซียมสยาม

1 สิงหาคม 2019|ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

เพราะการเรียนรู้ไม่ได้มีแต่ในห้องเรียน เหล่าอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก จึงพาเด็กบ้านพาเพลิน 18 ชีวิตไปเรียนรู้และสัมผัสความเป็นไทยในมิติต่างๆ ที่มิวเซียมสยาม เพื่อให้น้องได้รู้ ได้เห็น ได้ทดลอง และเรียนรู้ด้วยตนเอง

เกมภาษาพาเพลิน

29 มิถุนายน 2018|ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

บางครั้งการเรียนรู้เรื่องภาษาก็เป็นเรื่องยากและไม่สนุกสำหรับเด็ก เหล่าพี่อาสาฯของมูลนิธิฯจึงได้ดัดแปลงให้เป็นเกมง่ายๆที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก

ศิลปะพาเพลิน

12 มิถุนายน 2018|ผู้พิทักษ์เด็ก, กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

บ้านพาเพลิน พื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก เปิดทำการขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดปรับปรุงพื้นที่นานถึงสองเดือน ในครั้งนี้พี่อาสา อยากรู้จักเด็กๆมากขึ้น จึงนำกิจกรรมศิลปะมาเป็นสื่อกลางในการทำความรู้จักกับเด็กๆ

พี่อาสา ชวนน้องทำวุ้นหลากสี

11 พฤศจิกายน 2017|กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

กิจกรรมคุ้กกิ้งยิ่งสนุก ครั้งที่ 3  "วุ้นหลากสี" ในครั้งนี้พี่อาสาบ้านพาเพลิน พาน้องๆสนุกกับการทำวุ้นหลากสี 

เปิดบ้านสันมะค่า ยุติความรุนแรง

7 พฤศจิกายน 2017|กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

เนื่องในโอกาสวันสิทธิเด็กสากล และวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ซึ่งตรงกับวันที่ 20 และ 25

บ้านพาเพลิน “คุ้กกิ้งยิ่งสนุก#2”

14 ตุลาคม 2017|กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก|

"หนูชอบตอนทำไข่เจียว เพราะได้ทำด้วยตัวเอง ทอดเสร็จแล้วก็กินเลย" "ชอบทำชอคบอล ได้ปั้น สนุก

: 1,517