คลังความรู้

คลังความรู้2018-03-07T00:48:17+07:00

Infographic เด็กมีสิทธิ เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี

24 สิงหาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

นอกเหนือจากสิทธิเด็กพื้นฐาน 4 ด้าน คือ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง สิทธิในการพัฒนา และสิทธิในการมีส่วนร่วมแล้ว สิทธิในการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีก็เป็นอีกหนึ่งสิทธิที่สำคัญ

Infographic เลี้ยงลูกตามมาตรฐานไม่ใช้ความรุนแรง

16 สิงหาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หัวใจสำคัญของการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องมี 3 เรื่องหลัก คือ 1. ความรักความผูกพันที่มั่นคง (Secure Attachment) 

Infographic รู้ไหมเด็กก็มีสิทธิเล่น

26 มิถุนายน 2023|กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ, คลังความรู้|

รู้ไหมว่าเด็กทุกคนมีสิทธิเล่น  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในข้อที่ 31 ระบุว่า เด็กจะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้าร่วมกิจกรรม การละเล่น สันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก

Infographic ลงโทษเด็ก(ทางกาย) มีแต่เสียมากกว่าดี!

19 พฤษภาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การลงโทษทางร่างกาย ครอบคลุมถึงการลงโทษทางร่างกายทุกประเภท รวมทั้งการตบ ตี หยิก ดึง บิด และตีด้วยวัตถุ รวมถึงการบังคับให้เด็กกินสารที่ไม่พึงประสงค์

Infographic สิทธิเด็ก สิทธิที่ผู้ใหญ่ต้องดูแล

1 พฤษภาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

นอกจากสิทธิเด็ก พื้นฐาน 4 ข้อ คือ การมีชีวิตอยู่รอด  การได้รับการส่งเสริมพัฒนา การได้รับการปกป้องคุ้มครองและสิทธิการมีส่วนร่วม ยังมีสิทธิเด็กอื่นๆ

Infographic ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่

23 มีนาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่!! เพราะความคิดความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่” ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน มีวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น คาดหวังกับลูกมากเกินไป ไม่ได้ใส่ใจว่าสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังนั้นตรงกับความรู้สึก และความต้องการของลูกหรือไม่

Infographic รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !!

27 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !! เด็กทุกคนมีสิทธิ สิทธิเหล่านี้ถูกเขียนไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  ประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

Infographic ทำร้ายจิตใจ แผลร้ายในใจเด็ก

17 กุมภาพันธ์ 2023|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, คลังความรู้|

การทำร้ายจิตใจเด็ก (Emotional Abuse)  ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กปฏิเสธ  เฉยเมยไม่สนใจ หรือข่มขู่เด็ก ใช้คำพูดหรือการกระทำให้หวาดกลัว หรือการไม่ให้ความรักความเอาใจใส่

Infographic พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเกิดจากอะไร?

25 พฤศจิกายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ๑) ปัจจัยทางร่างกาย ความผิดปกติที่สมอง เช่น

: 285
Go to Top