คลังความรู้2018-03-07T00:48:17+07:00

Infographic ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่

23 มีนาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่!! เพราะความคิดความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่” ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน มีวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น คาดหวังกับลูกมากเกินไป ไม่ได้ใส่ใจว่าสิ่งที่พ่อแม่คาดหวังนั้นตรงกับความรู้สึก และความต้องการของลูกหรือไม่

Infographic รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !!

27 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

รู้ไหมเด็กทุกคนมีสิทธินะ !! เด็กทุกคนมีสิทธิ สิทธิเหล่านี้ถูกเขียนไว้ใน อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติ  ประเทศไทยลงนามภาคยานุวัติรับรอง เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์

Infographic ทำร้ายจิตใจ แผลร้ายในใจเด็ก

17 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การทำร้ายจิตใจเด็ก (Emotional Abuse)  ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กปฏิเสธ  เฉยเมยไม่สนใจ หรือข่มขู่เด็ก ใช้คำพูดหรือการกระทำให้หวาดกลัว หรือการไม่ให้ความรักความเอาใจใส่

Infographic พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเกิดจากอะไร?

25 พฤศจิกายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ๑) ปัจจัยทางร่างกาย ความผิดปกติที่สมอง เช่น

Infographic สอนลูกจัดการอารมณ์ด้านลบหรือปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง

27 ตุลาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หากผิดหวัง โกรธ เสียใจ ไม่ได้ดังใจ แทนที่จะจัดการด้วยอารมณ์ด้านลบด้วยความรุนแรง จะทำยังไงให้ผ่านพ้นพายุอารมณ์ตรงนั้นไปได้อย่างไม่ต้องเกิดผลกระทบรุนแรง โดยเฉพาะต่อคนอื่นๆและตัวเอง 1) พ่อแม่ต้องเป็นตัวอย่างของการไม่ใช้อารมณ์และความรุนแรงตัดสินปัญหา

Infographic ครอบครัวแบบไหนไม่ทำร้ายเด็ก

30 กันยายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัจจัยป้องกันที่จะทำให้ครอบครัวไม่ทำร้ายเด็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะมีลักษณะดังนี้ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์  รู้ทันว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรและสามารถจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นด้วยตนเองได้ เช่น รู้ว่าตนเองเหนื่อย เครียด โกรธ  จัดการตนเองได้ไม่ระบายอารมณ์กับเด็ก 

Infographic จัดการความโกรธ ลดความรุนแรงต่อเด็ก

23 สิงหาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“ลูกไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรจะไม่ใช้ความรุนแรงกับลูก” เมื่อเด็กๆ ไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรถึงจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก  สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำ คือ . 1)

Info graphic สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก

1 สิงหาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก” การที่บุคคลใดสามารถทำร้ายเด็กได้ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และไม่สามารถอธิบายสาเหตุอย่างง่ายๆ ได้ เพราะพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมักเป็นผลรวมของการมีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย ได้แก่ การถ่ายทอดวิธีปฏิบัติที่รุนแรงต่อเด็กที่สืบทอดกันรุ่นต่อรุ่น เด็กที่เติบโตในความรุนแรง

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี 2

8 มิถุนายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่ นั่นคือ หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กไม่ได้ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสม  ถือว่าเด็กๆ

: 619,240
Go to Top