คุณสามารถร่วมกันดูแล คุ้มครองเด็กๆในสังคมไทยให้มีชีวิตอยู่รอดอย่างปลอดภัยและเติบโตขึ้นท่ามกลางสังคมที่น่าอยู่ เอื้ออาทรและไร้ความรุนแรงได้

ด้วยการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์จาก เมนู คลังความรู้ หรือจาก หน้าเพจของ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ไปยังญาติสนิท มิตรสหาย หรือเพื่อนพ้องในสังคมของคุณ

แบ่งปันข่าวสาร