Infographic ลงโทษเด็ก(ทางกาย) มีแต่เสียมากกว่าดี!

2023-05-19T22:22:01+07:0019 พฤษภาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การลงโทษทางร่างกาย ครอบคลุมถึงการลงโทษทางร่างกายทุกประเภท รวมทั้งการตบ ตี หยิก ดึง

Infographic ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่

2023-03-23T11:08:25+07:0023 มีนาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่!! เพราะความคิดความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่” ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน มีวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น

Infographic ทำร้ายจิตใจ แผลร้ายในใจเด็ก

2023-02-17T00:09:55+07:0017 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การทำร้ายจิตใจเด็ก (Emotional Abuse)  ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กปฏิเสธ  เฉยเมยไม่สนใจ

Infographic พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเกิดจากอะไร?

2022-11-25T12:11:06+07:0025 พฤศจิกายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ๑)

Infographic สอนลูกจัดการอารมณ์ด้านลบหรือปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง

2022-10-27T22:32:18+07:0027 ตุลาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หากผิดหวัง โกรธ เสียใจ ไม่ได้ดังใจ แทนที่จะจัดการด้วยอารมณ์ด้านลบด้วยความรุนแรง จะทำยังไงให้ผ่านพ้นพายุอารมณ์ตรงนั้นไปได้อย่างไม่ต้องเกิดผลกระทบรุนแรง

Infographic ครอบครัวแบบไหนไม่ทำร้ายเด็ก

2022-09-30T11:56:35+07:0030 กันยายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัจจัยป้องกันที่จะทำให้ครอบครัวไม่ทำร้ายเด็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะมีลักษณะดังนี้ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์  รู้ทันว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรและสามารถจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นด้วยตนเองได้ เช่น รู้ว่าตนเองเหนื่อย

Infographic จัดการความโกรธ ลดความรุนแรงต่อเด็ก

2022-08-23T15:53:19+07:0023 สิงหาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“ลูกไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรจะไม่ใช้ความรุนแรงกับลูก” เมื่อเด็กๆ ไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรถึงจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก  สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำ

Info graphic สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก

2022-08-01T12:10:21+07:001 สิงหาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“สาเหตุที่ครอบครัวทำร้ายเด็ก” การที่บุคคลใดสามารถทำร้ายเด็กได้ เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อน และไม่สามารถอธิบายสาเหตุอย่างง่ายๆ ได้ เพราะพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงมักเป็นผลรวมของการมีปัจจัยเสี่ยงที่หลากหลาย

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี 2

2022-06-08T10:18:13+07:008 มิถุนายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่

Infographic ปล่อยลูกไว้ใช่ว่าจะดี1

2022-05-23T10:53:10+07:0023 พฤษภาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การปล่อยปละละเลย เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก ไม่ควรมองข้าม เพราะการปล่อยปละละเลยสามารถสร้างผลกระทบต่อการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กในอนาคตได้อย่างมากมาย การปล่อยปละละเลย  ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับบทบาทหน้าที่ที่เหมาะสมของพ่อแม่

Infographic เด็ก ๆ จะรับมือ Cyberbullying อย่างไร?

2021-11-11T18:53:24+07:001 กันยายน 2021|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ราชบัณฑิตสภา ให้คำนิยาม Cyber Bullying ว่าคือ "การระรานทางไซเบอร์"

Infographic ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงดูและปฏิบัติผิดๆกับเด็ก

2021-11-11T18:51:59+07:0030 กรกฎาคม 2021|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่เลี้ยงดูและปฏิบัติผิดๆกับเด็ก เมื่อเด็กได้รับการเลี้ยงดูและการปฏิบัติที่ผิดๆ อย่างต่อเนื่อง จนนำไปสู่การทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบจากผู้ปกครอง เด็กๆ ต้องใช้ความสามารถเท่าที่ตนมีอยู่ในการจัดการกับปัญหาและเพื่อเอาตัวอยู่รอด

: 664
Go to Top