การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก

Infographic “จัดการอารมณ์พ่อแม่ ลดความรุนแรงต่อลูก”

2024-04-16T13:28:44+07:0016 เมษายน 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ทุกเวลาและทุกสถานที่  พ่อแม่จึงควรจัดการ ควบคุม และแสดงออกอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและละเมิดต่อสิทธิเด็ก 

Infographic “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง”

2024-04-16T12:12:02+07:0016 เมษายน 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง” ปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ที่มีต่อเด็ก (จากเดิมที่มองว่าเด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่ เป็นที่รองรับอารมณ์ ทำให้เด็กเจ็บ

Infographic เลี้ยงเด็กเชิงบวก ไม่ใช้ความรุนแรง #ใจดีแต่ไม่ใจอ่อน

2024-01-22T18:32:45+07:0022 มกราคม 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การเลี้ยงดูเชิงบวกแบบใจดีแต่ไม่ใจอ่อน คือ การที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกโดยคาดหวังให้เขาทำในสิ่งที่เหมาะสมกับวัย และสิ่งที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของลูก 1.พ่อแม่กำหนดขอบเขตข้อจำกัดชัดเจน (Boundary

Infographic ทอดทิ้ง=ความรุนแรง

2023-11-18T00:06:16+07:0018 พฤศจิกายน 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“ทอดทิ้งเด็ก” = “ความรุนแรง” การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ไม่ใช่มีเพียงแค่ การทำร้ายร่างกาย

Infographic เลี้ยงลูกตามมาตรฐานไม่ใช้ความรุนแรง

2023-08-16T16:20:58+07:0016 สิงหาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หัวใจสำคัญของการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องมี 3 เรื่องหลัก คือ 1.

Infographic ลงโทษเด็ก(ทางกาย) มีแต่เสียมากกว่าดี!

2023-05-19T22:22:01+07:0019 พฤษภาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การลงโทษทางร่างกาย ครอบคลุมถึงการลงโทษทางร่างกายทุกประเภท รวมทั้งการตบ ตี หยิก ดึง

Infographic ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่

2023-03-23T11:08:25+07:0023 มีนาคม 2023|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, คลังความรู้|

ลูกไม่ใช่สมบัติของพ่อแม่!! เพราะความคิดความเชื่อที่ว่า “ลูกเป็นสมบัติของพ่อแม่” ทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองบางคน มีวิธีการเลี้ยงดูลูกที่ส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของเด็ก เช่น

Infographic ทำร้ายจิตใจ แผลร้ายในใจเด็ก

2023-02-17T00:09:55+07:0017 กุมภาพันธ์ 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การทำร้ายจิตใจเด็ก (Emotional Abuse)  ถือเป็นการทารุณกรรมเด็กอีกรูปแบบหนึ่ง ที่เกิดจากผู้ปกครองหรือผู้ที่ดูแลเด็กปฏิเสธ  เฉยเมยไม่สนใจ

Infographic พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเกิดจากอะไร?

2022-11-25T12:11:06+07:0025 พฤศจิกายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัญหาความก้าวร้าวรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวหรือชุมชน เกิดจากปัจจัยหลัก 3 ประการ ได้แก่ ๑)

Infographic สอนลูกจัดการอารมณ์ด้านลบหรือปัญหาโดยไม่ใช้ความรุนแรง

2022-10-27T22:32:18+07:0027 ตุลาคม 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หากผิดหวัง โกรธ เสียใจ ไม่ได้ดังใจ แทนที่จะจัดการด้วยอารมณ์ด้านลบด้วยความรุนแรง จะทำยังไงให้ผ่านพ้นพายุอารมณ์ตรงนั้นไปได้อย่างไม่ต้องเกิดผลกระทบรุนแรง

Infographic ครอบครัวแบบไหนไม่ทำร้ายเด็ก

2023-10-11T15:54:56+07:0030 กันยายน 2022|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

ปัจจัยป้องกันที่จะทำให้ครอบครัวไม่ทำร้ายเด็ก พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดูเด็กควรจะมีลักษณะดังนี้ ผู้เลี้ยงดูเด็กมีความมั่นคงทางอารมณ์  รู้ทันว่าตนเองกำลังรู้สึกอย่างไรและสามารถจัดการกับความรู้สึกหรืออารมณ์เหล่านั้นด้วยตนเองได้ เช่น รู้ว่าตนเองเหนื่อย

Infographic จัดการความโกรธ ลดความรุนแรงต่อเด็ก

2022-08-23T15:53:19+07:0023 สิงหาคม 2022|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, คลังความรู้|

“ลูกไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรจะไม่ใช้ความรุนแรงกับลูก” เมื่อเด็กๆ ไม่เชื่อฟัง ทำอย่างไรถึงจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็ก  สิ่งที่ผู้ใหญ่ควรทำ

: 285
Go to Top