มัลติมีเดีย2018-02-11T14:35:52+07:00
1301, 2023

คู่มือการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข

13 มกราคม 2023|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

ในปี 2562 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและครอบครัว...ลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก

1301, 2023

คู่มือการดำเนินงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

13 มกราคม 2023|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เริ่มดำเนินงานกับชุมชนมาตั้งแต่ปี 2542 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว

2511, 2022

30ปี กับการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย

25 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในปี 2565

2011, 2022

20 พฤศจิกายน “วันสิทธิเด็กสากล”

20 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เนื่องในโอกาส "วันสิทธิเด็กสากล"

807, 2022

สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร

8 กรกฎาคม 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ

1706, 2022

MotionGraphic สอนเด็กดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ

17 มิถุนายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยทางเพศ

: 43,977
Go to Top