เรื่องเล่าของสังคม2018-01-29T10:42:18+07:00
1903, 2021

ความปลอดภัยของนักเรียน…เรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย

19 มีนาคม 2021|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าของสังคม|

ความปลอดภัยของนักเรียน...เรื่องสำคัญที่ไม่ควรละเลย ผู้เขียน : นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล   หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว จากข่าวคราวที่โรงเรียนแห่งหนึ่งจัดค่ายลูกเสือ และมีการจัดฐานหนึ่งที่ต้องให้นักเรียนลงน้ำ ซึ่งแหล่งน้ำนี้มีความลึกของระดับน้ำ 3 เมตร โดยมีนักเรียนคนหนึ่งว่ายน้ำไม่เป็น และได้หายไปในช่วงที่อยู่ในค่าย จนกระทั่งเมื่อผู้ปกครองไม่พบลูกหลังจบค่ายจึงออกตามหา สุดท้ายพบว่าเด็กจมน้ำเสียชีวิตในแหล่งน้ำตรงบริเวณนี้ กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงคงกำลังดำเนินไป แต่ไม่ว่าข้อเท็จจริงจะเป็นเช่นไร เราทุกคนควรจะเรียนรู้จากเรื่องราวนี้ โดยเฉพาะโรงเรียน

2805, 2020

กรณีละเมิดทางเพศนักเรียนที่มุกดาหาร

28 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าของสังคม|

กรณีละเมิดทางเพศนักเรียนที่มุกดาหาร ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา มูลนิธิศานติวัฒนธรรม เชียงใหม่ 27 พฤษภาคม 2563 เหตุการณ์การละเมิดทางเพศต่อนักเรียนที่มุกดาหาร มีคนส่งทั้งภาพและวิดีโอคลิปมาให้ผมดู โดยเป็นภาพนักเรียนหญิงวัยรุ่นสามสี่คน แต่งกายวาบหวิว และวิดีโอที่แสดงให้เห็นว่านักเรียนหญิงมีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์อย่างชัดเจน นัยยะของการสื่อสารก็คือ ต้องการบอกว่า นักเรียนไม่ดีเอง นักเรียนเป็นฝ่ายเสนอตัวหรือมีความเต็มใจที่จะให้ครูกระทำต่อตนเอง ปัญหาของการมองเฉพาะจุดแบบนี้ก็คือ การไม่เห็นบริบทหรือภาพที่กว้างออกไป

1205, 2020

บทเรียนครูข่มขืนเด็กนักเรียน เราจะดูแลเด็กให้ปลอดภัยได้อย่างไร?

12 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าของสังคม|

บทเรียนจากเหตุการณ์ครู 5 คนที่ล่วงเกินทางเพศเด็กนักเรียน             นางทองไพรำ ปุ้ยตระกูล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว :ผู้เขียน จากเหตุการณ์ครู 5 คน ล่วงเกินทางเพศเด็กนักเรียนในโรงเรียนของตนเอง เรา...ได้บทเรียนอะไรบ้างจากเหตุการณ์นี้ ? เกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียน ที่เด็กนักเรียนถูกล่วงเกินทางเพศมาเป็นปี แต่ไม่มีการช่วยเหลือ ? เกิดอะไรขึ้นกับโรงเรียน

404, 2020

#ห่างกันแต่ใจไม่ห่างไกล

4 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าของสังคม|

สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 หรือ โควิด-19 ส่งผลให้หลายๆคนต้องปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ทำงานจากที่บ้าน เด็กๆหยุดอยู่บ้าน กิจการร้านค้าบางแห่งปิดทำการชั่วคราว หลายคนไม่สามารถเดินทางกลับบ้านไปหาคนรัก หาสมาชิกในครอบครัวได้ จึงต้องสื่อสารกันผ่านสื่อออนไลน์ ด้วยความห่วงใย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำการ์ดสื่อสาร ชุด "ห่างกันแต่ใจไม่ห่างไกล" เพื่อให้ทุกคนสามารถดาวน์โหลดแล้วส่งต่อไปให้กับคนในครอบครัว เพื่อแสดงความรักและความห่วงใย ที่ถึงแม้ตัวจะไม่ได้อยู่ใกล้กัน แต่ความรัก

1004, 2018

#สงกรานต์ผิดแผก

10 เมษายน 2018|เรื่องเล่าของสังคม|

เทศกาลสงกรานต์มาถึงแล้ว นอกจากภาพการเข้าวัดทำบุญ การเดินทางกลับบ้านไปอยู่กับครอบครัว  รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่แสดงถึงความรักและความอบอุ่นในครอบครัว แต่สงกรานต์ในทุกวันนี้ผิดแผกไปจากเดิมมากนัก ภาพที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ กลับเหมือนเทศกาลปลดปล่อย

706, 2017

จัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน เรื่องใหญ่ที่ต้องจริงจัง

7 มิถุนายน 2017|เรื่องเล่าของสังคม|

เหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการขาดการจัดระบบความปลอดภัยภายในโรงเรียน  ซึ่งเป็นเรื่องที่ทางสถานศึกษาควรให้ความสำคัญตระหนักและเข้มงวดจริงจังเพื่อไม่ให้เหตุการณ์เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่า พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 หมวด 7 มาตรา 63 ระบุว่า “โรงเรียนและสถานศึกษา ต้องจัดให้มีระบบงานและกิจกรรมในการแนะแนว ให้คำปรึกษา และฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม ความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียน นักศึกษา ตามหลักเกณฑ์

1512, 2016

สร้างจิตสำนึกในการปกป้องคุ้มครองเด็ก

15 ธันวาคม 2016|เรื่องเล่าของสังคม|

ทุกวันนี้เราจะเห็นพลังของคนในสังคมที่เริ่มตื่นตัว ตระหนักและมีส่วนร่วมต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมมากขึ้น เช่น เมื่อเหตุเกิดพ่อแม่หรือผู้ปกครองทำร้ายเด็กอย่างรุนแรง เพื่อนบ้านหวังดีอยากช่วยเด็ก โพสต์คลิปลงในสื่อออนไลน์มีการแชร์ ส่งต่อไปยังหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือเด็ก จนเด็กได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที  คำถามที่ตามมาคือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กเกิดความตระหนัก ใส่ใจ และมีจิตสำนึกที่มากขึ้นในการดูแล ปกป้องคุ้มครองเด็กให้ปลอดภัย มากกว่าการทำร้ายเด็กด้วยความรุนแรง ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้รู้  "คุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์"  ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเด็กมากว่า 30 ปี

: 93,618
Go to Top