กิจกรรมและโครงการ2021-11-30T21:04:24+07:00

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย

25 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

24 มีนาคม 2566 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กและเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน :

6 หนังสั้นยุติความรุนแรงต่อเด็ก

11 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

หลังจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตสื่อ "นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก" รุ่นที่ 1

พัฒนาพ่อแม่เลี้ยงลูกวัยรุ่นอย่างเข้าใจ

1 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพพ่อแม่ผู้ดูแลเด็กวัยรุ่น อายุ 13-18 ปี ซึ่งมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และทักษะในการเลี้ยงดูลูกวัยรุ่นให้กับครอบครัว ทั้งหมด

นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก

1 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน|

ด้วยสภาพปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชน ที่มีอยู่ในสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้พัฒนาโครงการ “ยุติความรุนแรงต่อเด็ก” ขึ้น โดยมีการทำงานกับหลายภาคส่วนทั้งในระดับนโยบาย ระดับท้องถิ่น การพัฒนาให้เกิดระบบคุ้มครองเด็กขึ้นทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน เรื่อง “สิทธิเด็ก&ความรุนแรง”

27 กุมภาพันธ์ 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน สภานักเรียน ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 1.พื้นที่ตำบลเกาะกลางและตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

#ช่วยน้องให้ปลอดภัย

17 สิงหาคม 2022|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”  สมทบทุนการดำเนินงานช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2565  เวลา

เด็กปลอดภัยด้วยความใส่ใจของชุมชน

1 สิงหาคม 2022|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

เมื่อวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับคณะทำงานชุมชนคุ้มครองเด็กจังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า กำนันตำบลโคกสง่า

#รวมพลังเด็กจัดการเจ้าปีศาจความไม่ปลอดภัยในสังคม

22 กรกฎาคม 2022|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

#รวมพลังเด็กจัดการเจ้าปีศาจความไม่ปลอดภัยในสังคม ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการนักเรียนโรงเรียนวัดใหญ่ หนึ่งในเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากแหล่งทุน PARTAGE ประเทศฝรั่งเศส ในการจัดกิจกรรมโครงการอบรม

เสวนาออนไลน์ “สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร”

8 กรกฎาคม 2022|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

7 กรกฎาคม 2565  : มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดเสวนาออนไลน์เรื่อง 'สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย

: 61,091
Go to Top