English Site

โครงการ

>โครงการ
โครงการ 2018-01-28T14:09:38+00:00

ผ้าป่าช่วยน้องให้ปลอดภัย

9 กันยายน 2021|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเด็กยังคงดำเนินการช่วยเหลือเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยเพราะการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย  เพื่อให้มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กสามารถดำเนินงานช่วยเหลือคุ้มครองเด็กต่อไป #ช่วยน้องให้ปลอดภัย มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

โครงการยืมถังเพื่อผู้ป่วยวิกฤติโควิด19

27 กรกฎาคม 2021|โครงการ, โครงการที่ร่วมกับภาคี|

โครงการยืมถังเพื่อผู้ป่วยวิกฤติโควิด19 เนื่องด้วยวิกฤติโควิด19 ที่ดูท่าทีแล้วหนักข้อขึ้นทุกวัน จนขณะนี้มีกลุ่มผู้ป่วยโควิดขั้นรุนแรง(สีแดง)มากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติเหล่านี้ให้รอดชีวิตได้ก็คือ ถังออกซิเจน ซึ่ง ณ ปัจจุบัน

ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19 ชุดกิจกรรมสร้างสุขให้เด็กและครอบครัว

19 กรกฎาคม 2021|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

“ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ  มีประโยชน์เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก ระบายสี จับคู่ภาพที่หายไป ได้เรียนและจดจำค่ะ” ผู้ปกครองของเด็กชายวัย 9

หลักสูตรกิจกรรม”ตัวฉันเป็นของฉัน”

15 กรกฎาคม 2021|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศให้กับเด็ก โดยในช่วงเริ่มต้น มูลนิธิฯได้พัฒนากิจกรรมมาจากโปรแกรม Feeling Yes Feeling

โครงการถุงพาเพลิน ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างสุขในครอบครัว

23 เมษายน 2021|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชากรทุกระดับ ทุกองค์กร ซึ่งบางแห่งต้องหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวหรือถาวร มีการปรับเปลี่ยนระบบการเรียน การทำงานให้รองรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น  

ภาพบรรยากาศงานเดินเพลิน#3@พระอาทิตย์

30 ธันวาคม 2020|โครงการปัจจุบัน|

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานเดินเพลิน@พระอาทิตย์” ครั้งที่ 3  ณ

ผลงานสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

14 ธันวาคม 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที เนื่องในเดือนพฤศจิกายน เป็นเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จึงจัดทำโครงการประกวดผลิตสื่อรณรงค์

เดินเพลิน@พระอาทิตย์ 19 ธ.ค.63

25 พฤศจิกายน 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

เดินเพลิน @ พระอาทิตย์ #3 สนุก มีสาระ และสร้างสุขให้กับทุกคนในครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญชวนเด็กและครอบครัว

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

5 ตุลาคม 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนทุกท่านมาร่วมวิ่ง กับกิจกรรม ดีๆ #วิ่งด้วยรักพิทักษ์สิทธิเด็ก" #ช่วยน้องให้ปลอดภัย

: 36,308