การบําบัดฟื้นฟูเด็กทางร่างกายจิตใจ

ความจริงของเด็กที่ถูกทำร้าย ตอนที่ 2 การบำบัดฟื้นฟูเด็กตามแนวทางมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

2018-03-18T15:00:10+07:0031 กรกฎาคม 2017|การบําบัดฟื้นฟูเด็กทางร่างกายจิตใจ|

เด็กที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของครอบครัวมีอาการที่หลากหลาย ตั้งแต่ หวาดกลัวที่จะถูกทำร้าย เหม่อลอย ซึมเศร้า เก็บกด ขาดความไว้วางใจ เสียสัมพันธภาพกับผู้อื่น มีปัญหาการปรับอารมณ์ มีอาการผิดปกติทางเพศ กระบวนการรู้คิดผิดปกติ ขาดแรงจูงใจพัฒนาชีวิต

ผลกระทบที่เกิดกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม : บาดแผลทางใจ

2018-03-18T15:02:59+07:0010 เมษายน 2013|การบําบัดฟื้นฟูเด็กทางร่างกายจิตใจ|

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเด็กที่ถูกทารุณกรรม จะมีผลกระทบทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และสังคมของเด็ก
: 2,777
Go to Top