English Site

เรื่องเล่าจากคนทำงาน

>>เรื่องเล่าจากคนทำงาน
เรื่องเล่าจากคนทำงาน 2018-01-29T10:43:08+00:00
506, 2020

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอนสุดท้าย)

5 มิถุนายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน3) บุญนิสา บุญประสพ   ข้อมูล ดารารัตน์ เพียรกิจ เรียบเรียงเขียน “จำลองเมือง จำลองชีวิต” ...ณ เมืองอุ่นรัก

506, 2020

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน2)

5 มิถุนายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก  (ตอน2) บุญนิสา บุญประสพ   ข้อมูล ดารารัตน์ เพียรกิจ เรียบเรียงเขียน “วิถีชีวิตใหม่ในบ้านอุ่นรัก”       ฉันเดินทางมาบ้านอุ่นรักอีกครั้ง เพราะมีนัดกับพี่ป้อม บุญนิสา

406, 2020

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน 1)

4 มิถุนายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกชีวิตใหม่ ณ บ้านอุ่นรัก (ตอน 1) ดารารัตน์ เพียรกิจ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ผู้เขียน   “แรกพบ”    “ครูคับ ผมให้ครูคับ”

2905, 2020

เรื่องเล่าจากพื้นที่ของผู้อำนวยการมูลนิธิฯ

29 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

"นมของลูกจะหมด" วันนี้วาสลงพื้นที่ไปเยี่ยมให้ความช่วยเหลือเด็กอายุ 8 เดือนเศษซึ่งพ่อแม่ขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ก่อนลงพื้นที่วาสโทรคุยกับบิดาและมารดาของเด็กเพื่อประเมินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น วาสเตรียมนมของเด็ก ไข่ไก่ ข้าวสารและอาหารแห้งไปให้ครอบครัวนี้ วาสทราบดีว่า นมแม่ดีที่สุดสำหรับทารก แต่แม่รายนี้ไม่มีน้ำนมให้ลูกแล้วด้วยเหตุผล... วาสพูดคุยกับมารดาโดยดึงประเด็นในแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูเด็กตามมาตรฐานขั้นต่ำ ให้คำแนะนำเรื่องการเลี้ยงดูลูกในหลายประเด็น

2805, 2020

หน้ากากอนามัยชิ้นแรกในชีวิตหนู

28 พฤษภาคม 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

 หน้ากากอนามัยชิ้นแรกในชีวิตหนู ผู้เขียน : สุรีย์พร  อำมาตย์มนตรี  เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19)  สิ่งที่จำเป็นสำหรับบุคคลทั่วไปคงหนีไม่พ้น  หน้ากากอนามัย  ซึ่งตามท้องตลาดมีหลากหลายราคาแตกต่างกันตามชนิดของผ้าหรืออุปกรณ์ที่ทำ  ในขณะเดียวกันที่ภาครัฐขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย  แต่ปริมาณหน้ากากอนามัยสำหรับเด็กขาดแคลนและมีราคาที่สูงมาก  ทำให้ครอบครัวที่มีรายได้น้อยยากที่จะเข้าถึง 

2704, 2020

“พลังชุมชนร่วมใจ แม้ในยามภัยโควิด-19”

27 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“พลังชุมชนร่วมใจ แม้ในยามภัยโควิด-19”      สุรีย์พร  อำมาตย์มนตรี เจ้าหน้าที่โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก : ผู้เขียน             แม้ว่าในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ทีมงานชุมชนคุ้มครองเด็ก

1404, 2020

“เล่าสู่กันฟัง เมื่อเราอยู่ในยุคโควิด – 19 ครองเมือง”

14 เมษายน 2020|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“เล่าสู่กันฟัง เมื่อเราอยู่ในยุค โควิด - 19  ครองเมือง” ดารณี นฤดมพงศ์ หัวหน้าฝ่ายคุ้มครองสิทธิเด็ก สถาบันเพื่อการคุ้มครองเด็ก : ผู้เขียน พวกเราทุกคนล้วนต้องปรับตัว ตั้งรับความท้าทายในครั้งนี้

: 280