ข่าวสารกิจกรรม

อบรมพัฒนาศักยภาพเรื่อง “การคุ้มครองเด็กเพื่อคืนสู่สังคม”

2023-08-31T13:44:57+07:0031 สิงหาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

วันที่ 28-30 สิงหาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เสริมพลังเยาวชน นักสื่อสารลดความรุนแรงต่อเด็ก รุ่นที่ 2

2023-08-31T12:27:08+07:0022 สิงหาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, โครงการปัจจุบัน, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมมือกับ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมผลิตสื่อ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

2023-08-09T00:09:45+07:009 สิงหาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

#เด็กต้องปลอดภัย "หัวใจสำคัญของงานคุ้มครองเด็ก คือ เด็กต้องปลอดภัย และต้องไม่ถูกกระทำซ้ำ เราต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดสำหรับเด็ก

เสวนาออนไลน์ “นโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก ช่วยเด็กปลอดภัยได้อย่างไร?”

2023-08-08T23:49:25+07:0028 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

27 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดเสวนาออนไลน์ หัวข้อ

พัฒนาคณะทำงานในการดำเนินงานปกป้องคุ้มครองเด็กในระดับตำบล

2023-08-08T23:34:01+07:0026 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

25 กรกฏาคม 2566  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี

ชวนครูเล่นผ่านกิจกรรมศิลปะกับธรรมชาติ

2023-08-08T23:43:42+07:0025 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทีมนักศิลปะบำบัดของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้จัดกิจกรรม “ศิลปะกับธรรมชาติ” (Art and Nature

Workshopทบทวนและพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กและกลไกในองค์กรคุ้มครองเด็ก

2023-08-09T00:02:00+07:0016 กรกฎาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

เมื่อวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กร่วมกับเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย  จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและพัฒนานโยบายคุ้มครองเด็กและกลไกในองค์กรคุ้มครองเด็ก  ผู้เข้าประชุมเป็นสมาชิกเครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย ขอบคุณคุณอิศราภรณ์

ห้องเรียนครูภาคกลางฯ เสริมความรู้สิทธิเด็กและนโยบายปกป้องคุ้มครองเด็ก

2023-08-08T23:23:43+07:004 กรกฎาคม 2023|ข่าวสารกิจกรรม, กิจกรรมและโครงการ|

เมื่อวันที่1-3 กรกฎาคม 2566 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กจัดกิจกรรม "ห้องเรียนครูคุ้มครองเด็ก ภาคกลาง

สำรวจจุดเสี่ยง สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็ก

2023-08-08T23:12:41+07:0025 มิถุนายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

#จุดเริ่มต้นสร้างพลังเล็กๆในโรงเรียน.. 24 มิถุนายน 2566 ทีมงานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กออกเดินทางกันแต่เช้าตรู่ เพื่อไปยังโรงเรียนอนุบาลสวนผึ้ง

“หนูจะไม่เป็นผู้รังแกใครอีก”

2023-06-16T13:59:06+07:0016 มิถุนายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำโครงการป้องกันการรังแกกันในโรงเรียน มาตั้งแต่ในปี 2562 เพื่อให้ครูและเด็กเข้าใจถึงผลกระทบของการรังแกกัน เปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของเด็ก

รณรงค์ยุติการลงโทษทางกาย 30 เมษายน 2566

2023-05-01T17:21:57+07:0030 เมษายน 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

30 เมษายน วันยุติการลงโทษทางกายต่อเด็กสากล April 30th is

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียน : มุมมองอาเซียน สู่การขับเคลื่อนในประเทศไทย

2023-03-30T15:52:35+07:0025 มีนาคม 2023|กิจกรรมและโครงการ, ข่าวสารกิจกรรม|

24 มีนาคม 2566 : กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ

: 30
Go to Top