English Site

เรื่องเล่าดีดี

>เรื่องเล่าดีดี
เรื่องเล่าดีดี 2018-01-29T17:08:40+00:00
1705, 2019

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62 (ตอน2)

17 พฤษภาคม 2019|Uncategorized, เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62  (ตอน2) สายใจ  ศรีลิ้ม  นักศิลปะบำบัด ผู้บันทึกการเดินทาง รู้จักฉัน รู้จักเธอ กิจกรรมค่ายเด็ก เริ่มจากให้เด็กแนะนำตัวเอง ชื่อ ที่อยู่ อายุ โรงเรียน เพื่อการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน   เด็กแต่ละคนสามารถแนะนำตัวเองให้สมาชิกในกลุ่มรับรู้ได้  เด็กรู้สึกตื่นเต้นที่แต่ละคนมาจากพื้นที่ที่หลากหลาย 

1705, 2019

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62 (ตอน1)

17 พฤษภาคม 2019|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

บันทึกการเดินทาง..ค่ายเด็ก รักษ์ทะเล ปี62  (ตอน1) สายใจ  ศรีลิ้ม  นักศิลปะบำบัด ผู้บันทึกการเดินทาง   นานทีปีละหน ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จะจัด “ค่ายเด็ก” ค่ายดีดีที่เด็กตั้งหน้าตั้งตารอคอย โดยปีนี้ตามคำเรียกร้องของเด็ก ๆ คือ ร้อนนักไปรักษ์ทะเลดีกว่า

2803, 2019

ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน สุขสันต์ One Day Trip

28 มีนาคม 2019|Uncategorized, เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“ เหนื่อย ร้อนทั้งวัน แต่เป็นวันที่มีความสุขที่สุด ” เด็กหญิงถ่ายทอดความรู้สึกของตนเองหลังจบค่ายครอบครัวเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน ครั้งนี้มีครอบครัวในความดูแลของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เข้าร่วม 7 ครอบครัว รวมมีสมาชิกในค่ายครั้งนี้ 25 คน เราออกเดินทางแต่เช้าตรู่ไปยังอำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  ก่อนอื่นเราเข้าไปที่พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีระชนค่ายบางระจัน โดยมีมัคคุเทศก์น้อยจิตอาสาในพื้นที่นำศึกษาเยี่ยมชม  สักการะอนุสาวรีย์วีระชนค่ายบางระจัน

1605, 2018

#สุขสูงวัย

16 พฤษภาคม 2018|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

“ฉันเป็นตัวของตัวเองผิดตรงไหน”  คุณยายวัย 78 ปีหนึ่งในสมาชิกกลุ่มศิลปะบำบัด ยื่นกระดาษสีชมพูแผ่นเดียว ส่งมาให้นักบำบัด  กระดาษแผ่นนั้นไม่มีการเขียน ไม่มีการวาด ไม่ทำอะไรเลยเพราะไม่ชอบคำว่าบำบัด การทำกิจกรรมศิลปะบำบัดกับกลุ่มผู้สูงอายุบางคนต่อต้าน เพราะคิดว่าการบำบัดเป็นกิจกรรมสำหรับคนที่มีปัญหาสุขภาพจิต  กลัวผลงานออกมาไม่ดี กลัวไม่ได้คะแนนดี อยู่ในกรอบและรูปแบบที่คุ้นชิน ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใดๆ การบำบัดด้วยศิลปะจึงเริ่มจากการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับศิลปะบำบัดคืออะไร ใครใช้ได้บ้าง ใช้ยังไง เพื่อสร้างความเข้าใจใหม่

1505, 2018

#แด่คุณครูด้วยดวงใจ

15 พฤษภาคม 2018|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

....เมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กได้มารวมตัวกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานระหว่างกัน ....เรื่องราวดีๆ ของครูคนแล้วคนเล่าได้ถูกเล่าผ่านการพูดคุยและนำเสนอบนเวที .....เราได้เห็น...เครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ที่มักเป็นแหล่งรองรับเด็กที่ไม่สามารถเรียนในโรงเรียนปกติได้ เนื่องด้วยปัญหาบางอย่าง จึงถูกให้ย้ายจากโรงเรียนหนึ่งมายังโรงเรียนเหล่านี้ เพราะชื่อที่ระบุว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนคุ้มครองเด็ก ....เราได้เห็น ครูกลุ่มหนึ่ง ที่มักจะต้องรับหน้าที่ในการดูแลเด็กเหล่านี้ หลายคนต้องเผชิญกับแรงเสียดทานระหว่างครูด้วยกันในโรงเรียน ที่เมื่อเห็นประวัติของเด็กเหล่านี้ก็ไม่มีความเชื่อมั่นว่าเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลง บางคนไม่อยากจะรับตัวเด็กเอาไว้ ....เราได้เห็น ความพยายามของครูกลุ่มนี้ที่พยายามทำความเข้าใจเด็ก โดยเฉพาะปัญหาของเด็กที่มาจากการเลี้ยงดูและไม่เลี้ยงดูของผู้ที่เกี่ยวข้อง

905, 2018

#พลังบวกเปลี่ยนชีวิตเด็ก

9 พฤษภาคม 2018|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

..เด็กชายหน้าตาดี สูงใหญ่ สมาร์ท ตัวโตเกินช่วงวัยมัธยมต้น  แว๊บแรกที่เห็นเด็กคนนี้  เห็นแววตา กิริยามารยาท คิดกับตัวเองว่า เราต้องแก้ไขเด็กคนนี้ได้ เพราะมองดูแล้ว เด็กคนนี้ไม่ได้แย่โดยสันดาน  แม้จะรู้เพียงเบื้องต้นว่าเด็กพ่อแม่แยกทางกัน เด็กถูกเลี้ยงแบบตามใจ อยากได้อะไรก็หาให้ จนก่อให้เกิดปัญหาพฤติกรรมต่างๆ.. ถึงแม้เด็กคนนี้สังคมไม่เอาแล้ว  เราต้องช่วยเขาให้ได้  โรงเรียนของเราเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เราต้องให้โอกาสเด็ก

405, 2018

#ภาษากายสร้างพลังใจ

4 พฤษภาคม 2018|เรื่องเล่าดีๆ, เรื่องเล่าจากคนทำงาน|

ศิลปะเข้าถึงทุกมิติ กับโครงการค่ายกลางวันพัฒนาเด็กเร่ร่อนเรื่อง “ศิลปะกับการพัฒนาตนเอง” โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการพัฒนาบุคคลและอาสาสมัครเครือข่ายในพื้นที่ (เมอร์ซี่) และทีมนักบำบัด ฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ความประทับใจเกิดขึ้นตั้งแต่วินาทีแรกที่ พบเห็นสมาชิกค่ายคนแรก เด็กเร่ร่อนหลายคนมีน้ำใจ เดินข้ามถนนเพื่อมาช่วยขนอุปกรณ์ค่าย มีคนหนึ่งที่เดินมาแล้วแต่หยุดชะงักยืนยิ้มอยู่ริมฟุตบาธข้างถนนราวต้องมนต์สะกด แล้วค่อยๆเดินมาใกล้ๆจ้องที่ใบหน้าพวกเรามากกว่าเด็กทุกคน  แล้วใช้ภาษาท่าทางทักทาย  แล้วยกนิ้วโป้งให้  ยิ้มและขอเช็คแฮนด์ บรรยากาศภายในค่าย

: 3,510