โครงการ

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ (กินนอน) เด็ก ๆ ต้องจากบ้าน จากครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครู

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

โครงการศิลปะและธรรมชาติบำบัด ( Art & Nature Therapy ) เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการบำบัดฟื้นฟูผลกระทบจากการถูกกระทำด้วยความรุนแรง ที่ส่งผลกระทบทำให้เกิดบาดแผลทางใจ ( Trauma ) ทำให้เด็กรู้สึกไม่มีคุณค่าในตนเอง Low Self- esteem และส่งผลให้เกิดความผูกพันที่ไม่มั่นคง

โดยได้รับการสนับสนุนจาก Terre des hommes Germany in Southeast Asia and Volkswagen Worker Council

มาร่วมส่งกำลังใจ 💓 ให้เด็กๆ กันค่ะ

  ผลงานน้องๆ มีพลังงานที่ทำให้มีกำลังใจขึ้นมา ให้น้องๆมีความสุขและสู้ๆกับทุกๆอย่างนะคะ

  พี่มดแดง

  สีสันและการวาดมีความรู้สึกที่สะท้อนออกจากตัวน้อง ๆ มากค่ะ

  มะนาวหวาน

  การวาดภาพ ศิลปะ ทำให้ผ่อนคลาย เมื่อได้ลงมือแล้ว เห็นน้องๆ มีความสามารถและทำได้ดีมากค่ะ ขอให้น้องๆ เข้มแข็งและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขนะคะ

  พี่คนหนึ่ง ที่คอยให้กำลังใจน้องๆเสมอ
  : 1,952