Project Description

เจ้าของผลงาน : เด็กชาย อายุ 10 ปี

เทคนิค : วาดภาพส่งต่อ

เรื่องเล่าจากภาพ :

ตอนแรกตั้งใจจะวาดเป็นงู  มีคนวาดเกร็ดก็เลยคิดเป็นไส้เดือนมีเกล็ด  แต่ก็ภาคภูมิใจในงานตัวเอง

: 12