English Site

ร่วมบริจาคเงิน

>>ร่วมบริจาคเงิน
ร่วมบริจาคเงิน 2018-01-28T02:38:51+00:00
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาค

บริจาคผ่าน Paypal

ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือ คุ้มครองเด็กๆ ให้มีอยู่ในสังคมได้อย่างปลอดภัย

วิธีการนำส่งเงินบริจาคของท่าน

  1. เช็ค สั่งจ่ายในนาม มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  2. โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
  3. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มบริจาคได้เลยค่ะ
  4. ร่วมสนับสนุนโดยการโอนเงินผ่านทาง Paypal
ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ 017-2-35098–3
ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น 067-2-51383–9
ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย 119-0-63365–9
ธนาคารกรุงไทย สาขาสำนักนานาเหนือ 000-1-89258-4

หลังจากโอนเงินแล้ว

กรุณาแฟกซ์แบบฟอร์มบริจาค สำเนาใบโอนเงิน พร้อมชื่อและเบอร์โทรติดต่อท่าน มาที่ โทรสาร 0-2412-9833 หรืออีเมล์ cpcrdonation@gmail.com