English Site
มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 2018-08-07T09:26:40+00:00

โครงการ

งานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

29 มิถุนายน 2018|

ยังมีเด็กอีก300 คนที่กำลังรอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดี ที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของเด็กๆดีขึ้น ก้าวผ่านเรื่องราวที่รุนแรงและกลับไปใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ ผ้าป่า "ช่วยน้องให้ปลอดภัย" งานบุญที่คุณก็ช่วยเด็กได้...

Happy Family Trips#1 ณ คลองมหาสวัสดิ์

5 เมษายน 2018|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญครอบครัวมาใช้ชีวิตร่วมกันในวันหยุด กับกิจกรรมที่จะสร้างความสุขและการเรียนรู้ให้กับทุกคนในครอบครัว

โครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

29 มีนาคม 2018|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กจึงได้ริเริ่มโครงการโรงเรียนคุ้มครองเด็กขึ้นในปี 2546 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาให้คุณครูในโรงเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจในการสร้างระบบความปลอดภัยในโรงเรียน โดยให้คุณครูได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือ สอดส่องดูแลและเฝ้าระวังเด็กให้ปลอดภัยจากอันตรายต่างๆในโรงเรียน

ผู้พิทักษ์เด็ก

เกมภาษาพาเพลิน

กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก, ผู้พิทักษ์เด็ก|

บางครั้งการเรียนรู้เรื่องภาษาก็เป็นเรื่องยากและไม่สนุกสำหรับเด็ก เหล่าพี่อาสาฯของมูลนิธิฯจึงได้ดัดแปลงให้เป็นเกมง่ายๆที่สร้างการเรียนรู้ให้กับเด็ก

ศิลปะพาเพลิน

กิจกรรมผู้พิทักษ์เด็ก, ผู้พิทักษ์เด็ก|

บ้านพาเพลิน พื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็ก เปิดทำการขึ้นอีกครั้งหลังจากปิดปรับปรุงพื้นที่นานถึงสองเดือน ในครั้งนี้พี่อาสา อยากรู้จักเด็กๆมากขึ้น จึงนำกิจกรรมศิลปะมาเป็นสื่อกลางในการทำความรู้จักกับเด็กๆ

สมัครสมาชิก

เพื่อร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กให้เติบโตขึ้น อยู่ในสังคมอย่างมีความสุขและปลอดภัย คุณสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพิทักษ์เด็กได้ ด้วยการ “สมัครเป็นสมาชิกโครงการ” และเลือกบทบาทการมีส่วนร่วมตามที่คุณสนใจและสามารถทำได้จริง

เรื่องเล่าดีดี

#สุขสูงวัย

16 พฤษภาคม 2018|

#แด่คุณครูด้วยดวงใจ

15 พฤษภาคม 2018|

คลังความรู้

ทำอย่างไรให้เด็กๆปลอดภัยในช่วงปิดเทอม

24 เมษายน 2018|

เด็กๆจะใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยในช่วงปิดเทอมได้อย่างไร ฝ่ายพัฒนาเด็กและครอบครัว ของมูลนิธิฯ มีข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครอง คนในชุมชน เพื่อร่วมด้วยช่วยกันดูแลเด็กๆของเรา

การเตรียมความพร้อมและคุ้มครองเด็กผู้เสียหายในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

25 กุมภาพันธ์ 2018|

เมื่อเด็กถูกกระทำความรุนแรงหรือถูกแสวงหาประโยชน์ พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือแล้ว กรณีมีการแจ้งความดำเนินคดีผู้กระทำความผิด จำเป็นต้องมีการเตรียมความเด็กก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมทางอาญา