ourhappy4.png

บ้านของน้อง

"ฉันชอบทำกับข้าว ไปจ่ายตลาดแล้วมาทำเอง" ความรู้สึกของเด็กหญิงคนหนึ่ง ในขณะทำกิจกรรมชั่วโมงศิลปะบำบัด ในหัวข้อ "ความสุขในชีวิตประจำวันของฉัน"  เมื่อได้รับโจทย์จากพี่อุ๋น นักศิลปะบำบัดของมูลนิธิฯ...

ความเคลื่อนไหว

สารจากผู้อำนวยการถึงผู้ให้ 07/05/2015
จากเหตุการณ์ภัยพิบัติแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ประสานงานกับองค์กรด้านเด็กในประเทศเนปาลที่เป็นเครือข่าย 3...

บอกเล่าปัญหาสังคม

  4 เรื่องสำคัญในการช่วยเหลือเด็กในภาวะภัยพิบัติ-เนปาล สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ...ข้อมูล ดารารัตน์  เพียรกิจ..เรียบเรียง  ...
สรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์  ประธานมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก   ผู้เขียน จากข่าวหญิงชาวอเมริกันจากรัฐนิวยอร์กอายุ 27 ปี ถูกศาลตัดสินลงโทษจำคุกเป็นเวลา 20 ปี เมื่อวันพุธ...

กิจกรรมคนอาสา

คลังความรู้ด้านเด็กและครอบครัว