บ้านของน้อง

ปิดเทอมนี้ขอเชิญน้องๆอายุระหว่าง 6-9 ปี มาร่วมเปิดโลกแห่งจินตนาการและการเรียนรู้ด้านศิลปะ ละคร และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตต่างๆ อาทิเช่น การทำอาหาร  การทำเกษตร  ป้องกันตัวเองจากภัยทางเพศ  Walk Rally กระตุ้นประสาทสัมผัสและภาษา เป็นต้น  ใน...
  •   เปิดให้สั่งจองกันแล้วนะคะ..กับเสื้อ “Let’s Protect Children” ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เสื้อผู้ใหญ่  มีสีขาว คอกลม และสีเทา คอวี    เสื้อเด็ก  ...
  • แว่วเสียงเพลงดังมาแต่ไกล ภาพเด็กและผู้ใหญ่กลุ่มหนึ่งกำลังล้อมวงจับมือใต้ต้นไม้ใหญ่ค่อยบรรจงเขี่ยทรายรวมกันเป็นกองใหญ่ๆ เมื่อเพลงจบลง ทุกคนนั่งสบายๆบนผืนทรายนุ่มเย็น  รายรอบด้วยทะเลสีฟ้าครามสดใส...

ความเคลื่อนไหว

งานคุ้มครองสิทธิเด็ก 04/01/2016
จุลสารฉบับปี พ.ศ.2558  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก...

บอกเล่าปัญหาสังคม

จากกรณีชายแปลกหน้า เข้าไปในร.ร. และลวนลามนักเรียนชั้นป.2 ที่ปรากฏในข่าวนั้น มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ สอนเด็กว่า... •...
    ใช่แต่ผู้ใหญ่เท่านั้นที่มี 'สิทธิ' หากแต่ 'เด็กตัวเล็กๆ' ก็มีสิทธิเช่นกันด้วยเหตุนี้ ทั่วโลกจึงร่วมลงนามให้วันที่ 20 พฤศจิกายนของทุกปี เป็น 'วันสิทธิเด็กสากล...

กิจกรรมคนอาสา

คลังความรู้ด้านเด็กและครอบครัว