English Site

ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

>>>>ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน

ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม มาเยือนอีกครั้ง หลายฝ่ายเตรียมการรับมือ แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือ การคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่ปลอดภัย ประกอบด้วย

  1. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับครู
  2. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับเด็ก
  3. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็ก
  4. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับเยาวชน

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 300
2018-03-07T00:08:48+00:00 4 ตุลาคม 2013|กระบวนการคุ้มครองเด็ก|