ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉินสถานการณ์น้ำท่วม มาเยือนอีกครั้ง หลายฝ่ายเตรียมการรับมือ แต่สิ่งสำคัญที่ควรตระหนักคือ การคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เด็กได้รับการดูแลที่ปลอดภัย ประกอบด้วย

  1. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับครู
  2. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับเด็ก
  3. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองและผู้เลี้ยงดูเด็ก
  4. ข้อปฏิบัติด้านการคุ้มครองเด็กภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับเยาวชน

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

    (* สำคัญต้องกรอก)

    : 285