คลังความรู้

Infographic “จัดการอารมณ์พ่อแม่ ลดความรุนแรงต่อลูก”

2024-04-16T13:28:44+07:0016 เมษายน 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการคุ้มครองจากการกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ทุกเวลาและทุกสถานที่  พ่อแม่จึงควรจัดการ ควบคุม และแสดงออกอารมณ์ของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อไม่ให้อารมณ์เหล่านั้นกลายเป็นต้นเหตุของการใช้ความรุนแรงต่อเด็กและละเมิดต่อสิทธิเด็ก 

Infographic “เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง”

2024-04-16T12:12:02+07:0016 เมษายน 2024|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง” ปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ที่มีต่อเด็ก (จากเดิมที่มองว่าเด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่ เป็นที่รองรับอารมณ์ ทำให้เด็กเจ็บ

Infographic สิทธิของเด็กที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

2024-02-20T10:36:52+07:0020 กุมภาพันธ์ 2024|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองจากผู้ใหญ่ทุกคนในสังคม   เพื่อเติบโตขึ้นอย่างอยู่ดี มีสุข และปลอดภัย แต่หากเด็กๆ ถูกกระทำด้วยความรุนแรง

Infographic เลี้ยงเด็กเชิงบวก ไม่ใช้ความรุนแรง #ใจดีแต่ไม่ใจอ่อน

2024-01-22T18:32:45+07:0022 มกราคม 2024|การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก, คลังความรู้|

การเลี้ยงดูเชิงบวกแบบใจดีแต่ไม่ใจอ่อน คือ การที่พ่อแม่เลี้ยงดูลูกโดยคาดหวังให้เขาทำในสิ่งที่เหมาะสมกับวัย และสิ่งที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตของลูก 1.พ่อแม่กำหนดขอบเขตข้อจำกัดชัดเจน (Boundary

Infographic รับฟังเสียงของเด็ก

2023-12-21T12:17:55+07:0021 ธันวาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

รับฟัง “เสียงของเด็ก” หลักการอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กที่ประเทศไทยร่วมลงนาม ระบุไว้ว่า 'เด็กมีสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในทุกเรื่องที่ส่งผลกระทบถึงชีวิตและอนาคตของพวกเขา' การรับฟัง

Infographic ทอดทิ้ง=ความรุนแรง

2023-11-18T00:06:16+07:0018 พฤศจิกายน 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

“ทอดทิ้งเด็ก” = “ความรุนแรง” การกระทำความรุนแรงต่อเด็ก ไม่ใช่มีเพียงแค่ การทำร้ายร่างกาย

Infographic ร่วมปกป้องและคุ้มครองเด็ก ตามสิทธิเด็ก

2023-10-25T17:53:38+07:0025 ตุลาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

‘เด็ก’ ทุกคนไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน หรือเด็กที่ใดๆ ก็ตาม ล้วนเป็น ‘มนุษย์’ เช่นเดียวกัน

Infographic เด็กมีสิทธิ เติบโตในสิ่งแวดล้อมที่ดี

2023-08-24T12:30:39+07:0024 สิงหาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

นอกเหนือจากสิทธิเด็กพื้นฐาน 4 ด้าน คือ สิทธิที่จะมีชีวิตรอด สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง

Infographic เลี้ยงลูกตามมาตรฐานไม่ใช้ความรุนแรง

2023-08-16T16:20:58+07:0016 สิงหาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

หัวใจสำคัญของการดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงพ่อแม่หรือผู้ปกครอง จะต้องมี 3 เรื่องหลัก คือ 1.

Infographic รู้ไหมเด็กก็มีสิทธิเล่น

2023-06-26T08:32:25+07:0026 มิถุนายน 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

รู้ไหมว่าเด็กทุกคนมีสิทธิเล่น  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ในข้อที่ 31 ระบุว่า เด็กจะมีการพักและเวลาพักผ่อน

Infographic ลงโทษเด็ก(ทางกาย) มีแต่เสียมากกว่าดี!

2023-05-19T22:22:01+07:0019 พฤษภาคม 2023|คลังความรู้, การป้องกันการใช้ความรุนแรงต่อเด็ก|

การลงโทษทางร่างกาย ครอบคลุมถึงการลงโทษทางร่างกายทุกประเภท รวมทั้งการตบ ตี หยิก ดึง

Infographic สิทธิเด็ก สิทธิที่ผู้ใหญ่ต้องดูแล

2023-05-01T16:58:55+07:001 พฤษภาคม 2023|คลังความรู้, กฎหมายเกี่ยวกับเด็ก ครอบครัว / อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก แห่งองค์กรประชาชาติ|

นอกจากสิทธิเด็ก พื้นฐาน 4 ข้อ คือ การมีชีวิตอยู่รอด 

: 285
Go to Top