English Site

วิดีโอ

วิดีโอ 2018-02-03T17:01:46+00:00
402, 2013

ตัวฉันเป็นของฉัน เสริมสร้างทักษะป้องกันภัยทางเพศให้กับเด็ก

4 กุมภาพันธ์ 2013|วิดีโอ|

“ผู้ปกครองของเด็กคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังว่า จากเดิมที่เด็กเคยแก้ผ้าอาบน้ำกับน้องชายทุกวัน เพราะว่ากลัวผี  แต่หลังจากที่เด็กผ่านการอบรมกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน เรื่องอวัยวะปกปิด ที่มูลนิธิฯมาอบรมให้ เด็กก็ไม่อาบน้ำกับน้องแล้ว และปิดห้องน้ำมิดชิด เพราะรู้ว่าอวัยวะปกปิด เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่ควรให้ใครมาเห็นหรือมาสัมผัส..” คำบอกเล่าของคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งที่ผ่านการอบรมตัวฉันเป็นของฉัน

1405, 2012

โฆษณา ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน ชุดที่สอง

14 พฤษภาคม 2012|วิดีโอ|

"ใช้ชีวิตครอบครัวร่วมกัน" พูดคุย ร่วมทุกข์ร่วมสุข แบ่งปัน เป็นที่พึ่งพิงทางจิตใจต่อกัน ความรัก ความเข้าใจและความสุขก็จะเกิดขึ้นในครอบครัว

902, 2012

ผมอยากมีเวลามากกว่านี้

9 กุมภาพันธ์ 2012|วิดีโอ|

My Son ของไทยประกันชีวิต โฆษณาที่จะทำให้คุณตระหนักต่อวิ­ธีการเลี้ยงลูกที่ถูกต้องตั้งแต­่แรก ด้วยการสอนและกระตุ้นพัฒนาการอย­่างมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นการเล­่น การกิน ทำกิจวัตรส่วนตัว การใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุข ให้ความยึดเหนี่ยวทางจิตใจ อีกทั้งยังจะช่วยให้เขาคิดได้แบ­บเดียวกับวินาทีใกล้ตายโดยไม่ต้­องทำผิดพลาดเสียก่อน

: 280