ระหว่างความรักและความรุนแรง

2024-01-13T10:07:15+07:0013 มกราคม 2024|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พ่อแม่ "รัก"ลูก แต่ทำไมถึง "รุนแรง"???

30ปี กับการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย

2022-11-25T11:54:31+07:0025 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในปี 2565 ครบรอบ 30

20 พฤศจิกายน “วันสิทธิเด็กสากล”

2022-11-25T11:58:40+07:0020 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เนื่องในโอกาส "วันสิทธิเด็กสากล" ซึ่งตรงกับวันที่ 20

สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร

2022-07-08T14:56:20+07:008 กรกฎาคม 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานเสวนาออนไลน์

MotionGraphic สอนเด็กดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ

2022-06-28T15:46:16+07:0017 มิถุนายน 2022|วิดีโอ, มัลติมีเดีย|

เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยทางเพศ ยังคงเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในทุกวัน

Art Therapy ศิลปะบำบัดฟื้นฟูใจเด็กและครอบครัว

2021-12-31T16:52:57+07:0031 ธันวาคม 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ศิลปะบำบัด มีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับเด็ก คือ เด็กรู้สึกสนุก

Motion graphic คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน

2021-09-16T14:00:08+07:0016 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก

คลิปบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2021-09-09T11:39:08+07:009 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

2020-06-29T11:51:21+07:0029 มิถุนายน 2020|วิดีโอ, มัลติมีเดีย|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร.

: 285
Go to Top