English Site

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

2019-09-10T13:17:23+00:00 10 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

2019-09-04T15:58:16+00:00 4 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ทำอย่างไรให้บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง พบคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านได้ในวีดีโอชุด "บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง"

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

2019-01-04T10:19:20+00:00 4 มกราคม 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน และพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่...

ผู้พิทักษ์เด็กคุณก็เป็นได้

2018-11-06T15:04:10+00:00 6 พฤศจิกายน 2018|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่ฮีโร่..เป็นแค่คนธรรมดา..ที่ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ ให้เวลา ให้ความอบอุ่น ให้พื้นที่ปลอดภัย ให้โอกาส คุณก็สามารถทำและเป็นอย่างพวกเขาได้ #ผู้พิทักษ์เด็กคุณก็เป็นได้

เพลงผู้พิทักษ์เด็ก

2018-02-11T14:34:35+00:00 11 กุมภาพันธ์ 2018|วิดีโอ|

เพลงรณรงค์ "ผู้พิทักษ์เด็ก" จะสำเร็จลงไม่ได้ หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากเหล่าผู้พิทักษ์เด็กทุกคนค่ะ

สารคดี ชุมชนคุ้มครองเด็ก

2018-02-11T14:46:42+00:00 1 สิงหาคม 2017|วิดีโอ|

"มีความรู้สึกว่าจุดประกายของน้ามะ เกิดจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ได้มาทำงานเต็มที่กับคนในชุมชน"  วไลภรณ์ ปาไหน

ผู้พิทักษ์เด็กในชุมชน

2018-03-07T01:35:24+00:00 19 กรกฎาคม 2017|วิดีโอ|

แม่ตา (บุญสิตา ประเสริฐทรัพย์) แม่อาสาในชุมชน เสียสละเวลาของตนเองในวันหยุดเข้าร่วมเป็นคณะทำงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนทหารรักษาวัง คอยดูแล เป็นที่ปรึกษาให้กับเด็กๆ และจัดกิจกรรมด้านศิลปะ งานประดิษฐ์เพื่อพัฒนาเด็กๆ  

“วินัยเชิงบวก…เริ่มต้นที่ตัวเรา”

2018-03-15T22:25:31+00:00 29 มิถุนายน 2017|วิดีโอ|

จากจุดเริ่มต้นที่เห็นถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กในสังคม รวมทั้งเด็กนักเรียนในโรงเรียน ในชุมชน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อทางร่างกายและจิตใจของผู้ถูกกระทำ ทำให้นายวรรษะ วงศ์ศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว สพป.เชียงใหม่เขต3

รู้จักมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

2018-03-07T01:35:59+00:00 16 พฤษภาคม 2017|วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2524 กว่า

รวมภาพบรรยากาศงานรวมพลผู้พิทักษ์เด็ก(1)

2018-03-10T14:35:16+00:00 1 สิงหาคม 2016|วิดีโอ|

ผ่านไปแล้วกับงานรวมพลผู้พิทักษ์เด็ก ตอน ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้ เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2559 ณ เอสพลานาด แคราย ในงานมีเหล่าสมาชิกอาสาสมัครและเครือข่ายมาร่วมงานกว่า200 คน พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน บรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรไปชมวีดีโอที่ได้อาสาสมัครช่างภาพมืออาชีพมาช่วยเก็บภาพบรรยากาศให้ ไปชมกันค่ะ

ผู้พิทักษ์เด็ก คุณก็เป็นได้

2018-03-10T14:24:11+00:00 24 พฤษภาคม 2016|วิดีโอ|

ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้ อีกหนึ่งโครงการรณรงค์ที่จะปลุกพลังคนในสังคมให้มาร่วมกันดูแล ปกป้อง คุ้มครองเด็กๆให้ปลอดภัย และเติบโตท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สังคมน่าอยู่และเอื้ออาทรสำหรับเด็ก

เด็กคลุมโม่ง: คุ้มครองหรือละเมิด?

2018-03-10T14:38:51+00:00 15 กุมภาพันธ์ 2016|วิดีโอ|

เผยแพร่เมื่อ 3 ส.ค. 2013 จัดโดย คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาเครื่องมื­อในการเฝ้าระวังการละเมิดสิทธิมนุษยชนทางสื่อ ในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ