Art Therapy ศิลปะบำบัดฟื้นฟูใจเด็กและครอบครัว

2021-12-31T16:52:57+07:0031 ธันวาคม 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ศิลปะบำบัด มีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับเด็ก คือ เด็กรู้สึกสนุก

Motion graphic คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน

2021-09-16T14:00:08+07:0016 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก

คลิปบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2021-09-09T11:39:08+07:009 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

2020-06-29T11:51:21+07:0029 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร.

ร่วมปกป้องเด็ก

2020-05-22T14:23:20+07:0022 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

จากเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย

Motion Graphic สร้างภูมิคิดส์พิชิตภัยคน

2020-05-19T09:25:07+07:0019 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง

2020-03-02T12:10:01+07:002 มีนาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนั้นส่งผลกระทบต่อเด็ก โดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่จะฝังรากลึกลงไปสู่การพัฒนาตัวตนของเด็ก ผู้ใหญ่หรือบุคคลแวดล้อมเด็กจะต้องดูแลปกป้องเด็กๆของเราอย่างไร

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

2020-01-27T14:31:47+07:0027 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

# แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ " เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

2019-09-10T13:17:23+07:0010 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

2019-09-04T15:58:16+07:004 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ทำอย่างไรให้บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง พบคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านได้ในวีดีโอชุด "บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง"

: 74
Go to Top