English Site

E-magazine ฉบับที่ 3 “สิทธิเด็ก”

>>>>E-magazine ฉบับที่ 3 “สิทธิเด็ก”
E-magazine ฉบับที่ 3 นี้มาส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ในคราวเดียวกัน ด้วยการรวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเด็กในหลายเรื่อง อาทิ “ประเทศนี้ไม่ตีเด็ก” เพื่อให้เด็กใช้ชีวิตอย่างมีความสุขปราศจากการลงโทษทางกายและทำให้รู้สึกด้อยคุณค่า   “การถ่ายภาพ โพสต์ แชร์คลิปเด็กกับการละเมิดสิทธิเด็ก”  พร้อมกิจกรรมดีๆที่เหล่าอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็กสัญจรไปสร้างภูมิคุ้มกันภัยทางเพศให้กับเด็ก
สุดท้ายนี้ขอให้ผู้พิทักษ์เด็กทุกท่าน มีความสุขตลอดปี 2560 และมีพลังร่วมกันสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่สำหรับเด็กต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 285
2018-03-10T14:05:35+00:00 17 มกราคม 2017|E-Magazine|