English Site

E-magazineฉบับที่ 6 ประมวลภาพการทำงานโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ปี2560

>>>>E-magazineฉบับที่ 6 ประมวลภาพการทำงานโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ปี2560
E-magazine ฉบับที่ 6 นี้  เป็นการประมวลภาพการทำงานของโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ตลอดปี 2560 ซึ่งมีการทำงานในหลายส่วนทั้งการลงพื้นที่สัญจรขยายเครือข่ายผู้พิทักษ์เด็กในชุมชน ที่ไปไกลถึงจังหวัดเชียงราย  งานอาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก ที่มีการเปิดพื้นที่ใหม่ “บ้านพาเพลิน” เป็นศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเด็กในชุมชน  และโครงการหนังสือวิเศษเพื่อน้อง ที่เป็นการรวมตัวกันของกลุ่มอาสาสมัคร ช่วยกันระดมทุนสนับสนุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง   งานผลิตสื่อรณรงค์ ที่ได้รับความร่วมมือจากหลายแห่งทั้งสถาบันการศึกษา สถาบันสอนดนตรี
# คุณคือผู้พิทักษ์เด็ก ตอกย้ำกันอีกครั้งนะคะ ว่า คุณคือหนึ่งพลังสำคัญที่จะช่วยกันปกป้องคุ้มครองเด็ก คุณทำได้ ทำในวิถีที่คุณเป็น
ขอขอบคุณผู้พิทักษ์เด็กทุกท่านที่ช่วยกันดูแล ใส่ใจ ปกป้อง คุ้มครองเด็กๆของเราค่ะ

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 54
2019-04-09T18:15:58+00:00 9 เมษายน 2019|มัลติมีเดีย, E-Magazine|