สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร

2022-07-08T14:56:20+07:008 กรกฎาคม 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานเสวนาออนไลน์

MotionGraphic สอนเด็กดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ

2022-06-28T15:46:16+07:0017 มิถุนายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยทางเพศ ยังคงเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในทุกวัน

Art Therapy ศิลปะบำบัดฟื้นฟูใจเด็กและครอบครัว

2021-12-31T16:52:57+07:0031 ธันวาคม 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ศิลปะบำบัด มีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับเด็ก คือ เด็กรู้สึกสนุก

Motion graphic คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน

2021-09-16T14:00:08+07:0016 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก

คลิปบทเรียนของผู้บริหารและครูคุ้มครองเด็กต่อการดำเนินงานโรงเรียนคุ้มครองเด็ก

2021-09-09T11:39:08+07:009 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนคุ้มครองเด็กออนไลน์ ครั้งที่ 2 หัวข้อ

บทเรียนการดำเนินงาน “ชุมชนคุ้มครองเด็ก”

2021-11-09T22:23:50+07:0028 เมษายน 2021|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

2021-11-09T22:35:06+07:0018 พฤศจิกายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำ "คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก" ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ” รณรงค์ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง

Motion graphic ปลุก 5 ร ปกป้องตนเองให้ปลอดภัย

2020-06-29T11:51:21+07:0029 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาปลุก5 ร.

Info graphic แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ

2020-06-11T15:20:06+07:0011 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ “เด็กที่ถูกกระทำ”  หมายถึง  เด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์

ร่วมปกป้องเด็ก

2020-05-22T14:23:20+07:0022 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

จากเหตุการณ์การล่วงละเมิดทางเพศเด็กนักเรียน  ปัญหานี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมานาน แม้ประเทศไทยจะมีการพัฒนากฎหมาย

Motion Graphic สร้างภูมิคิดส์พิชิตภัยคน

2020-05-19T09:25:07+07:0019 พฤษภาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เด็กๆคงอยู่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่ละแวกบ้านอาจมีคนที่เด็กคุ้นเคย หรือไม่คุ้นเคย

: 142
Go to Top