มัลติมีเดีย

ระหว่างความรักและความรุนแรง

2024-01-13T10:07:15+07:0013 มกราคม 2024|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พ่อแม่ "รัก"ลูก แต่ทำไมถึง "รุนแรง"???

คู่มือการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข

2023-01-13T12:58:49+07:0013 มกราคม 2023|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

ในปี 2562 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและครอบครัว...ลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคณะทำงานในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้มีการดำเนินงานในชุมชน

คู่มือการดำเนินงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

2023-01-13T11:28:04+07:0013 มกราคม 2023|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เริ่มดำเนินงานกับชุมชนมาตั้งแต่ปี 2542 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว จนกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายครอบครัวในชุมชน และได้ขยายการดำเนินงานในชุมชนออกไปในวงกว้างมากขึ้น

30ปี กับการเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กของประเทศไทย

2022-11-25T11:54:31+07:0025 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ในปี 2565 ครบรอบ 30

20 พฤศจิกายน “วันสิทธิเด็กสากล”

2022-11-25T11:58:40+07:0020 พฤศจิกายน 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

เนื่องในโอกาส "วันสิทธิเด็กสากล" ซึ่งตรงกับวันที่ 20

สถานการณ์นโยบายกัญชาของประเทศไทย ควรจะปกป้องเด็กและเยาวชนอย่างไร

2022-07-08T14:56:20+07:008 กรกฎาคม 2022|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ เครือข่ายสิทธิเด็กประเทศไทย จัดงานเสวนาออนไลน์

MotionGraphic สอนเด็กดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากภัยทางเพศ

2022-06-28T15:46:16+07:0017 มิถุนายน 2022|วิดีโอ, มัลติมีเดีย|

เหตุการณ์ความไม่ปลอดภัย โดยเฉพาะภัยทางเพศ ยังคงเกิดขึ้นกับเด็กๆ ในทุกวัน

Art Therapy ศิลปะบำบัดฟื้นฟูใจเด็กและครอบครัว

2021-12-31T16:52:57+07:0031 ธันวาคม 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ศิลปะบำบัด มีส่วนช่วยเพิ่มประสบการณ์ด้านบวกให้กับเด็ก คือ เด็กรู้สึกสนุก

Motion graphic คุ้มครองเด็ก หน้าที่ของเราทุกคน

2021-09-16T14:00:08+07:0016 กันยายน 2021|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

Motion graphic ชุด “คุ้มครองเด็ก

: 285
Go to Top