English Site

มัลติมีเดีย

>>มัลติมีเดีย

ปกป้องเด็กจากความรุนแรง

2020-03-02T12:10:01+00:00 2 มีนาคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กทุกรูปแบบนั้นส่งผลกระทบต่อเด็ก โดยเฉพาะด้านจิตใจ ที่จะฝังรากลึกลงไปสู่การพัฒนาตัวตนของเด็ก ผู้ใหญ่หรือบุคคลแวดล้อมเด็กจะต้องดูแลปกป้องเด็กๆของเราอย่างไร

#แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้

2020-01-27T14:31:47+00:00 27 มกราคม 2020|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

# แค่เปลี่ยนก็หยุดความรุนแรงได้ " เปลี่ยนมุมมองทัศนคติที่มีต่อพฤติกรรมของเด็ก

พัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข : Rama Health Talk

2019-09-10T13:17:23+00:00 10 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน

“บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

2019-09-04T15:58:16+00:00 4 กันยายน 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

ทำอย่างไรให้บ้านเป็นสุขไร้ความรุนแรง พบคำตอบกับผู้เชี่ยวชาญทั้งสี่ท่านได้ในวีดีโอชุด "บ้านนี้ไม่มีความรุนแรง"

หนังสือเรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก

2019-04-09T19:56:03+00:00 9 เมษายน 2019|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

หนังสือเรื่องเล่า “ผู้พิทักษ์เด็ก” เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวของบุคคล กลุ่มคน

E-magazineฉบับที่ 6 ประมวลภาพการทำงานโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ปี2560

2019-04-09T18:15:58+00:00 9 เมษายน 2019|มัลติมีเดีย, E-Magazine|

E-magazine ฉบับที่ 6 นี้  เป็นการประมวลภาพการทำงานของโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ตลอดปี

อาสาสมัครผู้พิทักษ์เด็ก

2019-01-04T10:19:20+00:00 4 มกราคม 2019|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้อายุต่างกัน อาชีพต่างกัน และพวกเขาเหล่านี้ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่...

Infographicสัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตหรือติดเกมของเด็กและวัยรุ่น

2018-12-29T10:53:12+00:00 29 ธันวาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

#สัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตหรือติดเกมของเด็กและวัยรุ่น แล้วพ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกๆมีปัญหาเสพติดอินเทอร์เน็ต หรือ Internet addiction

Infographicคิดสักนิดก่อนซื้อมือถือให้ลูก

2018-12-29T10:43:47+00:00 29 ธันวาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

#คิดสักนิดก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูก แม้จะมีงานวิจัยจากหลายแห่งบ่งชี้ถึงผลกระทบทางด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ หากมีการใช้มือถือหรือจ้องมองจอในอายุที่ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เรามักเห็นไปทั่วคือ เด็กเล็กๆ ติดมือถือ 

ผู้พิทักษ์เด็กคุณก็เป็นได้

2018-11-06T15:04:10+00:00 6 พฤศจิกายน 2018|มัลติมีเดีย, วิดีโอ|

พวกเขาเหล่านี้ไม่ใช่ฮีโร่..เป็นแค่คนธรรมดา..ที่ลงมือทำในสิ่งที่ตัวเองทำได้ ให้เวลา ให้ความอบอุ่น ให้พื้นที่ปลอดภัย ให้โอกาส คุณก็สามารถทำและเป็นอย่างพวกเขาได้ #ผู้พิทักษ์เด็กคุณก็เป็นได้