Project Description

เจ้าของผลงาน : เด็กชาย  อายุ 10 ปี

เทคนิค : สีชอล์ค สีโปสเตอร์ และเฝือกอ่อน

เรื่องเล่าจากภาพ :

ฮีโร่ ชื่อ กอดไรเดอร์  อายุ 1,000,000 ปี เขามีนิสัยดี  แข็งแรง  ดีมากสำหรับตัวเรา  เสียงเอกลักษณ์คือ “เอ้อ !!” เขาคลื่อนไหวโดยการวิ่งแบบพี่ตูน  เมื่อมีความสุขจะเต้น เมื่อโกรธจะต่อสู้ เขาเป็นฮีโร่เพราะ เขาเก่งมาก ๆ เขาต้องการกำจัดคนชั่วเพื่อให้คนดีมีความสุข

: 5