เกี่ยวกับโครงการ

โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข เกิดขึ้นจากความตั้งใจของฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ที่ต้องการนำกระบวนการศิลปะบำบัดมาใช้สร้างความสุขและส่งเสริมความภาคภูมิใจในตนเองให้กับเด็กและเยาวชน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ของรัฐ ซึ่งเป็นโรงเรียนประจำ(กินนอน) เด็ก ๆ ต้องจากบ้าน จากครอบครัวมาใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนร่วมกับเพื่อนๆ และคุณครู  เด็ก ๆ รู้สึกเหงา เศร้า โดดเดี่ยว คิดถึงครอบครัว ด้วยวัยและวุฒิภาวะอันน้อยนิด หลายครั้งที่ก้าวพลาด ใช้ความรุนแรง ใช้สารเสพติดแก้ปัญหา โครงการนี้จึงเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ ให้เด็ก ๆ ได้แสดงศักยภาพของตนเองผ่านผลงานศิลปะบริสุทธิ์สะท้อนอารมณ์ความรู้สึก และความต้องการที่แท้จริง

โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ( สสส.)

มาร่วมส่งกำลังใจ 💓 ให้เด็กๆ กันค่ะ

  ผลงานน้องๆ มีพลังงานที่ทำให้มีกำลังใจขึ้นมา ให้น้องๆมีความสุขและสู้ๆกับทุกๆอย่างนะคะ

  พี่มดแดง

  สีสันและการวาดมีความรู้สึกที่สะท้อนออกจากตัวน้อง ๆ มากค่ะ

  มะนาวหวาน

  การวาดภาพ ศิลปะ ทำให้ผ่อนคลาย เมื่อได้ลงมือแล้ว เห็นน้องๆ มีความสามารถและทำได้ดีมากค่ะ ขอให้น้องๆ เข้มแข็งและก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีความสุขนะคะ

  พี่คนหนึ่ง ที่คอยให้กำลังใจน้องๆเสมอ
  : 285