English Site

E-magazine ฉบับที่ 1 ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้

>>>>E-magazine ฉบับที่ 1 ผู้พิทักษ์เด็ก..คุณก็เป็นได้

โครงการผู้พิทักษ์เด็ก ได้จัดทำ “E-magazine ผู้พิทักษ์เด็ก”  ขึ้นเพื่อให้เหล่าสมาชิกได้รับทราบข่าวสารและความเคลื่อนไหวของโครงการฯ  โดย E-magzine นี้มีกำหนดเผยแพร่ทุก 3 เดือน โดยเนื้อหาหลักๆ ประกอบด้วย

  1. เรื่องน่ารู้ : รวบรวมสาระความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลเด็กและครอบครัว  และเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อการเป็นผู้พิทักษ์เด็ก
  2. เล่าเรื่องผู้พิทักษ์เด็ก : รวบรวมเรื่องราวกิจกรรมหรือการทำงานของสมาชิกผู้พิทักษ์เด็กที่ได้ทำในช่วงที่ผ่านมา
  3. สัมภาษณ์พิเศษ : บทสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ  บุคคลทั่วไป ที่มีแง่คิดหรือมุมมองต่อการพิทักษ์เด็ก
  4. ความเคลื่อนไหว :  รวบรวมภาพและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง คุ้มครองเด็ก ภารกิจของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 68
2018-03-10T14:14:51+00:00 29 พฤศจิกายน 2016|E-Magazine|