English Site

ศิลปะสร้างสุข

“โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กกลุ่มเสี่ยงด้วยศิลปะสร้างสุข” ซึ่งฝ่ายบำบัดฟื้นฟูเด็กและครอบครัว ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก  โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ให้เด็กกลุ่มเสี่ยงได้แสดงศักยภาพในการสื่อสารโลกภายในใจของตนเอง ต่อสังคม ด้วยกระบวนการศิลปะบำบัด ละครบำบัด ถ่ายทอดอออกมาเป็นนิทรรศการศิลปะบริสุทธิ์ สมุดบันทึกมุมมองเด็ก การแสดงละคร อย่างสร้างสรรค์ และเพื่อให้โรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนคุ้มครองเด็กได้นำรูปแบบการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยงไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับโรงเรียนในอนาคตต่อไป

ในปี2561 ที่ผ่านมามีเด็กๆจำนวน 62 คน จากโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จ.นนทบุรี และ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์47 จ.เพชรบุรี เข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันแรกของการจัดกิจกรรม จนถึงวันที่พวกเขาต้องจัดแสดงผลงานทั้งนิทรรศการศิลปะ และการแสดงละครสร้างสรรค์

ทีมงานได้เห็นถึงพลัง ความมุ่งมั่น ตั้งใจ และทุ่มเท ของเด็กๆ เด็กบางคนได้ค้นหาตนเอง ได้ค้นพบว่าสิ่งที่ตนเองรักคืออะไร  พวกเขาได้แสดงศักยภาพให้เพื่อนๆในโรงเรียนและคณะครูได้เห็นและยอมรับถึงศักยภาพและความสามารถของพวกเขาได้เป็นอย่างดี

เด็ก ๆ ได้เนรมิตพื้นที่ในแต่ละโรงเรียนมาตกแต่งเป็นพื้นที่แสดงงานนิทรรศการศิลปะสร้างสุข ต่างช่วยเตรียมงานกันขยันขันแข็ง ซ้อมการแสดงละคร  ซ้อมดนตรี  ติดตั้งผลงานนิทรรศการศิลปะ และเตรียมซุ้มกิจกรรมศิลปะสร้างสุขเพื่อฝึกการเป็นผู้นำกิจกรรมให้ผู้ชมซึ่งเป็นเพื่อนในโรงเรียนของตนเอง บางโรงเรียนมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 600 คน  เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้สัมผัสและสร้างประสบการณ์แห่งความสุขด้วยการปิดซุ้มทำกิจกรรมศิลปะ ปั้น วาด เขียนโปสการ์ดส่งมอบกำลังใจให้กันและกัน ในจุดลงทะเบียน มีถุงน้ำใจแบ่งปันสื่อ เสื้อ สมุดบันทึก อาหารว่างที่ผลิตเองเพื่อมอบให้เพื่อน ๆที่มาร่วมงาน เป็นบรรยากาศงานที่เด็กเป็นเจ้าของงาน ทั้งจัดงาน นำเสนอ แบ่งปัน ดูแลกันและกัน จากเด็กที่เพื่อนหรือครูเห็นว่าไม่มีศักยภาพ ก็กล้าก้าวเข้ามาสู่การแสดงศักยภาพที่ดี เป็นผู้นำในทางสร้างสรรค์ เป็นผู้ให้แบ่งปัน หยิบยื่นสิ่งดี ๆให้ผู้อื่นได้

หลังจากเสร็จกิจกรรมเด็ก ๆ สะท้อนความรู้สึกว่า ประทับใจและภาคภูมิใจในตนเอง  ไม่คิดว่าตนเองจะทำได้ ขอบคุณทุกคนที่ให้โอกาส และจะนำไปปรับใช้ เพื่อเปลี่ยนแปลงและพัฒนาศักยภาพของตนเอง

เมื่อเด็กรู้สึกมีคุณค่า มองเห็นศักยภาพแห่งตน  รู้สึกรัก แสดงความเป็นเจ้าของสื่อ ที่ตั้งใจและเต็มใจทำด้วยตนเอง แม้ว่าคนเข้าร่วมจำนวนมากมาย วุ่นวาย หรือเหนื่อยแค่ไหน เราก็จะมองเห็นใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความสุข กับการเป็นผู้ให้ด้วยความภาคภูมิใจในตัวเองของพวกเขาอยู่เสมอ

นี่คือภาพบรรยากาศวันแสดงผลงานและศักยภาพของเด็กๆ (บางส่วน)

หมายเหตุ : ภาพเด็กในความดูแลของระบบโรงเรียน และได้รับอนุญาตในการเผยแพร่แล้ว

: 438
2019-01-04T10:54:51+00:00 29 ธันวาคม 2018|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|