English Site

โครงการ

ผ้าป่าช่วยน้องให้ปลอดภัย

2021-09-09T15:31:58+00:00 9 กันยายน 2021|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเด็กยังคงดำเนินการช่วยเหลือเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยเพราะการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย 

โครงการยืมถังเพื่อผู้ป่วยวิกฤติโควิด19

2021-07-27T11:44:13+00:00 27 กรกฎาคม 2021|โครงการ, โครงการที่ร่วมกับภาคี|

โครงการยืมถังเพื่อผู้ป่วยวิกฤติโควิด19 เนื่องด้วยวิกฤติโควิด19 ที่ดูท่าทีแล้วหนักข้อขึ้นทุกวัน จนขณะนี้มีกลุ่มผู้ป่วยโควิดขั้นรุนแรง(สีแดง)มากขึ้นเรื่อยๆ หนึ่งในอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติเหล่านี้ให้รอดชีวิตได้ก็คือ ถังออกซิเจน

ถุงพาเพลิน #เล่นอยู่บ้านต้านโควิด-19 ชุดกิจกรรมสร้างสุขให้เด็กและครอบครัว

2021-07-19T12:57:37+00:00 19 กรกฎาคม 2021|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

“ดีมากเลยค่ะ ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ  มีประโยชน์เด็กได้เรียนรู้วิธีการปลูกผัก ระบายสี จับคู่ภาพที่หายไป

หลักสูตรกิจกรรม”ตัวฉันเป็นของฉัน”

2021-07-15T15:20:06+00:00 15 กรกฎาคม 2021|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ริเริ่มดำเนินกิจกรรมตัวฉันเป็นของฉันมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2540 เพื่อเสริมสร้างทักษะในการป้องกันตนเองจากภัยทางเพศให้กับเด็ก โดยในช่วงเริ่มต้น มูลนิธิฯได้พัฒนากิจกรรมมาจากโปรแกรม

โครงการถุงพาเพลิน ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็กและสร้างสุขในครอบครัว

2021-06-11T13:52:13+00:00 23 เมษายน 2021|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

นับตั้งแต่ปี 2563 ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 ในประเทศไทย ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำเนินชีวิตของประชากรทุกระดับ ทุกองค์กร

ภาพบรรยากาศงานเดินเพลิน#3@พระอาทิตย์

2020-12-30T12:31:23+00:00 30 ธันวาคม 2020|โครงการปัจจุบัน|

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม ที่ผ่านมา  มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดงานเดินเพลิน@พระอาทิตย์”

ผลงานสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

2021-01-08T14:54:07+00:00 14 ธันวาคม 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ความยาวไม่เกิน 3 นาที เนื่องในเดือนพฤศจิกายน

เดินเพลิน@พระอาทิตย์ 19 ธ.ค.63

2020-11-25T13:07:14+00:00 25 พฤศจิกายน 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

เดินเพลิน @ พระอาทิตย์ #3 สนุก มีสาระ

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก

2020-10-05T14:05:40+00:00 5 ตุลาคม 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

Virtual Run วิ่งรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ชวนทุกท่านมาร่วมวิ่ง กับกิจกรรม

โครงการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

2020-10-05T15:21:42+00:00 5 ตุลาคม 2020|โครงการ, โครงการปัจจุบัน|

จากสถิติการทำงานช่วยเหลือและคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ปี 2560- 2562 พบว่า

ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

2020-06-29T13:35:04+00:00 29 มิถุนายน 2020|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู

#ร่วมช่วยเด็กให้ผ่านพ้นวิกฤติการระบาดของโควิด-19

2020-05-29T14:46:53+00:00 29 พฤษภาคม 2020|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ.. 1.ถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร