English Site

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี

รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี – ข้อสรุปจากงานวิจัย

ผศ.ดร.สมบัติ ตาปัญญา ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พ่อแม่ส่วนใหญ่มักเห็นด้วยกับคำพังเพยโบราณนี้ที่กล่าวว่า 'รักวัวให้ผูก รักลูกให้ตี' ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ไทยหรือพ่อแม่ฝรั่งก็ตาม เพราะฝรั่งเองก็มีคำกล่าวทำนองเดียวกันนี้ คือ

'ถ้าเก็บไม้เรียว ก็จะทาให้เด็กเสียคน (Spare the rod, spoil the child)'

ตามความเข้าใจกันโดยทั่วไปที่ว่าการตีลูกเป็นเรื่องจำเป็น หากไม่ตีอาจเสียคนเพราะถูกตามใจจนเคยตัว ไม่รู้ขอบเขต ฯลฯ การสำรวจในสหรัฐอเมริกาครั้งหนึ่ง โดยสอบถามจากพ่อแม่จำนวน 991 คน พบว่า 35 เปอร์เซ็นต์ใช้การลงโทษบางประเภท เช่น ตีก้น ตบ กับลูกอายุ 1-2 ขวบ และ 94 เปอร์เซ็นต์ใช้การลงโทษกับลูกอายุ 3-4 ขวบ (Straus & Stewart, 1999) ในการวิจัยอีกครั้งหนึ่งกับพ่อแม่จำนวน 449 คน พบว่า 93 เปอร์เซ็นต์เคยถูกพ่อแม่ลงโทษมาก่อน และ 87 เปอร์เซ็นต์ของคนกลุ่มนี้เห็นดีเห็นงามกับการลงโทษเด็กด้วยการตี (Buntain-Ricklefs et al., 1994) แสดงให้เห็นว่าการตีลูกเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมาก….

(อ่านเพิ่มเติมดาวน์โหลดไฟล์)

ขอขอบคุณข้อมูล :  เอกสารประกอบงานสมัชชาสหวิชาชีพ ประจำปี 2556

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

(* สำคัญต้องกรอก)

: 434