'เลี้ยงลูกอย่างไรไม่ใช้ความรุนแรง'

 • ปรับทัศนคติ เปลี่ยนมุมมองทัศนคติใหม่ที่มีต่อเด็ก (จากเดิมที่มองว่าเด็กเป็นสมบัติของพ่อแม่ เป็นที่รองรับอารมณ์ ทำให้เด็กเจ็บ กลัว จะได้เชื่อฟัง เพราะเป็นเหตุที่ใช้ความรุนแรงต่อเด็ก)
 • มองเด็กว่ามีสิทธิ มีความต้องการ ต้องการการดูแลเอาใจใส่ ต้องการความรัก และได้รับการพัฒนา
 • รับฟังเด็กให้มากขึ้น เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงอารมณ์ความรู้สึก ความคิดเห็นของตนเอง
 • พ่อแม่ลูกใช้ชีวิตครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
 • เลี้ยงลูกเชิงบวกด้วยแนวคิด 5 L
  • LOVE ทำให้ลูกรู้สึกว่าเป็นที่รัก เพราะเด็กที่เติบโตมาด้วยความรัก จะเติบโตด้วยความมั่นคงภายในของตัวเอง รับรู้ว่าตนเองมีคุณค่า มีตัวตน
  • LEARN เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ของลูกผ่านการเล่นทุกชนิด และเปิดโอกาสให้เด็กได้ทดลองทำ ไม่ว่าจะทำผิดหรือถูก ไม่รีบด่วนตัดสินหรือลงโทษลูก  เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นการสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เช่นกัน
  • LIMIT เด็กควรเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ใช่ทำอะไรก็ได้ แต่มีสิ่งที่ควรทำ ต้องทำ ไม่ควรละเมิดสิทธิผู้อื่น ให้ลูกเรียนรู้ด้วยเหตุผล พ่อแม่ต้องบอกลูกว่าอะไรทำได้ อะไรทำไม่ได้ ทำให้ลูกอยู่ในกฎกติกาที่ตกลงร่วมกัน
  • LET THEM GROW ปล่อยให้เด็กมีพื้นที่ในการเติบโต ลดความคาดหวัง ลดการกำกับเด็ก ปล่อยให้เด็กมีพื้นที่ในการเรียนรู้และเติบโต เรียนรู้จากการผิดพลาด การตัดสินใจด้วยตัวเอง ปล่อยให้เขาโตขึ้นในวิถีที่เขาเป็นตัวเอง เลี้ยงให้เขามีชีวิตเป็นของตัวเอง
  • LET IT BE ปล่อยวางอย่างเข้าใจกับทางเลือก การตัดสินใจของเด็กที่จะยืนยันความต้องการของตัวเอง ทำให้เด็กรู้สึกว่าตัวเองมีตัวตน สามารถรับผิดชอบตัวเองได้ พ่อแม่มีหน้าที่แค่คอยช่วยเหลือให้เขาเติบโต ไม่ใช่ควบคุม

ข้อมูล : ถอดความจากคลิปวิดีโอ 'ระหว่างความรักและความรุนแรง' มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

  (* สำคัญต้องกรอก)

  : 285