English Site

หยุด!!..ซื้อของเล่นรุนแรงให้ลูก

หยุด!!..ซื้อของเล่นรุนแรงให้ลูกเด็กสุขใจเพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

ตอนที่ 4 หยุด!!..ซื้อของเล่นรุนแรงให้ลูก

เพราะอาจทำให้เด็กซึมซับพฤติกรรมความรุนแรง และได้รับอันตรายจากของเล่นได้ ควรจะหาของเล่น ที่ส่งเสริมพัฒนาการและสอดคล้องตามวัยของเด็ก ของเล่นที่ดีที่สุดสำหรับลูก คือ การที่พ่อแม่นั่งเล่นกับลูก ใช้เวลาร่วมกับลูก

: 120