English Site

หยุด ซ้ำเติมเมื่อลูกทำผิดพลาด

"หยุด ซ้ำเติมเมื่อลูกทำผิดพลาด"

เดือนพฤศจิกายน เดือนแห่งการรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก มีคำแนะนำดีดีที่ผู้พิทักษ์เด็กสามารถนำไปปรับใช้กับครอบครัวของท่านได้ เพราะความรุนแรงต่างๆที่เกิดขึ้น ในสังคมทุกวันนี้ เราสามารถช่วยกันหยุดยั้งได้ ตั้งแต่ในบ้านของเรา

ในอินโฟกราฟฟิคชุด “เด็กๆสุขใจเพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง”

ตอนที่ 1 “หยุด ซ้ำเติมเมื่อลูกทำผิดพลาด”

เพราะการซ้ำเติมจะทำให้ลูกคิดว่าตนเองทำไม่ได้ ทำไม่เก่ง และไม่อยากทำสิ่งนั้น หากลูกทำไม่ได้ ควรให้กำลังใจและคอยส่งเสริม พร้อมให้คำแนะนำที่ถูกต้อง

เช่น หากพบว่าเด็กในบ้านของท่านทำน้ำหก ผู้ใหญ่ควรเชิญชวนให้เด็กได้คิดแก้ไขปัญหา ด้วยการตั้งคำถามชวนคิดว่า

“ถ้าน้ำหกแบบนี้ เราจะทำอย่างไรกันดี”

หากเด็กยังเล็กเกินไป ไม่สามารถคิดและตอบเราได้ในขณะนั้น เราอาจพูดกับเด็กว่า

“หยิบผ้าขี้ริ้วที่อยู่ในครัว มาเช็ดน้ำที่หกด้วยกันนะคะ เดี๋ยวแม่จะช่วยเอง”

จากนั้นก็ตั้งคำถามกับเด็กเพื่อให้เขาคิดแก้ไขปัญหา โดยถามเด็กว่า

“ครั้งหน้า ถ้าเราไม่อยากให้น้ำหกอีก เราจะทำอย่างไรดีคะ”

การแนะนำแบบไม่ซ้ำเติมในข้อผิดพลาดของเด็กเป็นการปลูกฝังให้เด็กแก้ไขปัญหาด้วยการใช้เหตุและผลไม่ใช่ความรุนแรงในการแก้ปัญหา

: 312