English Site

หยุด!! ทะเลาะกันต่อหน้าลูก

หยุด!! ทะเลาะกันต่อหน้าลูกเด็กสุขใจเพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

ตอนที่ 3 หยุด!! ทะเลาะกันต่อหน้าลูก

เพราะเด็กอาจจะกลายเป็นเด็กเก็บความรู้สึก ก้าวร้าว ไม่เชื่อใจผู้อื่น ไม่ร่าเริงแจ่มใส เหมือนปกติ และอาจจะแสดงพฤติกรรม ที่ก้าวร้าวต่อคนในครอบครัว คนรอบข้าง รวมถึงคุณครูและเพื่อนๆ ที่โรงเรียน หรือหันไปพึ่งยาเสพติดเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจ ก็เป็นได้ ควรแก้ปัญหาด้วยเหตุผล ระงับอารมณ์ และช่วยกันหาทาง แก้ไขปัญหาไม่ขัดแย้งกันต่อหน้าลูก

: 192