English Site

เด็กสุขใจ..เพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

>>>>เด็กสุขใจ..เพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

เด็กสุขใจ..เพราะบ้านนี้ไม่มีความรุนแรง

หยุด ให้ลูกดูรายการทีวี เล่นเกมส์ที่มีเนื้อหารุนแรง

และไม่ปล่อยให้ลูกใช้เวลาอยู่กับโซเชียลเน็ตเวิร์ค เกินความจำเป็น เพราะส่งผลเสียต่อเด็กมากมาย ไม่ว่าเป็นร่างกายไม่พัฒนาตามวัย ไม่มีสมาธิ ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หงุดหงิดง่าย ขาดทักษะในการจัดการแก้ปัญหา ขาดความสัมพันธ์กับผู้อื่น หากจะให้เด็กเล่น ควรมีการทำข้อตกลงกำหนดเวลากติกาการเล่นที่ชัดเจน และมีกิจกรรมเสริมให้เด็กได้ทำ เช่น การออกกำลังกาย เล่นดนตรี ศิลปะ ฯลฯ

หยุด ทอดทิ้งลูกไว้ตามลำพัง

การปล่อยเด็กให้อยู่คนเดียวในบ้าน นอกจากเด็กไม่ได้รับการดูแลเรื่องสุขอนามัย โภชนาการ การศึกษาเล่าเรียนเด็กอาจได้รับอันตรายจากเครื่องใช้ไฟฟ้า บ่อน้ำ สารเคมีและอันตรายจากบุคคลแปลกหน้ามาทำร้าย ลักพาตัวหรือล่วงเกินทางเพศเด็กได้ นอกจากนี้ ทำให้เด็กรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่า ไม่เป็นที่ต้องการเลยถูกทอดทิ้งไว้ตามลำพัง หากมีความจำเป็นควรฝากเด็กไว้กับญาติพี่น้อง หรือสถานรับเลี้ยงเด็กที่ไว้ใจได้

หยุด การกระทำที่จะกระตุ้นพฤติกรรมทางเพศเด็ก

เช่น มีเพศสัมพันธ์ในห้องเดียวกันกับที่ลูกนอน หรือ มีสื่อทางเพศที่เด็กจะเอื้อมหยิบถึง ถึงแม้เรื่องเพศ จะเป็นเรื่องที่สามารถพูดคุยกันได้ในบ้านแต่ควรอยู่ในวัยที่เหมาะสมและผู้ใหญ่ควรชี้แจงอย่างใกล้ชิด

: 82