“ความรุนแรงต่อเด็กหยุดได้ที่ในบ้าน”

Emotional Abuse คือ การใช้ความรุนแรงในการทำร้ายจิตใจเด็ก เช่น การพูดประชดเด็ก การเอาเด็กไปเปรียบเทียบกับเด็กอื่น ซึ่งจริงๆ แล้วเราก็รู้ว่าเด็กแต่ละคนมีจุดดีจุดด้อย แต่เมื่อพ่อแม่เอาไปเปรียบเทียบกับลูกของคนอื่น ก็ต้องเปรียบเทียบในจุดด้อยของลูกตัวเองว่าด้อยกว่าเด็กอื่น ในบางด้านเมื่อเปรียบเทียบเช่นนี้ เด็กจะรู้สึกทันทีว่าตัวเอง “ไม่มีคุณค่า” “ไม่มีศักยภาพ” หรือ “เป็นคนอ่อนแอไร้ความสามารถ” เกิดความรู้สึกเกี่ยวกับตัวเองในทางลบ นี่ก็เป็นความรุนแรงที่สูงมาก มีผลกระทบต่อชีวิตเด็กสูงมาก หรือด่าว่าเด็กโง่ โดยไม่ดูสาเหตุว่าทำไมเด็กถึงทำไม่ได้…

อันนี้เป็นรูปแบบของคนเมืองหรือคนที่อยู่กับลูก แต่ไปดูรูปแบบพ่อแม่ไม่ได้อยู่กับลูก ปล่อยลูกทิ้งไว้ก็เป็นความรุนแรงรูปแบบหนึ่ง แบบหลังจะหนักกว่าแบบแรก เพราะไม่ได้มีปัญหาแค่เรื่องจิตใจอารมณ์ แต่จะมีปัญหาเรื่องพัฒนาการด้วย แล้วทั้งสองพวกจะมีปัญหาร่วมกันคือเขาจะไม่มีทักษะทางสังคม ทักษะการจัดการปัญหาก็ไม่มี แล้วเด็กทั้งสองกลุ่มนี้ล่ะที่มีแนวโน้มจะไปจัดการปัญหาด้วยความรุนแรงในรูปแบบต่างๆต่อไปอีก”

ส่วนหนึ่งจากบทสัมภาษณ์ของคุณสรรพสิทธิ์ คุมพ์ประพันธ์ ประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก และผู้ชำนาญการด้านพันธกรณีระหว่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการ สิทธิมนุษยชนแห่งชาติจาก Modernmon focus ฉบับเดือนเมษายน 2558

สามารถติดตามอ่านทั้งหมดได้ที่ http://www.modernmommag.com/download/mmfocus_april2015_1.pdf

มาร่วมแก้ปัญหาความรุนแรงในเด็กโดยเริ่มต้นจากสิ่งที่ใกล้ตัวเราด้วยกันนะคะ

ความรุนแรงต่อเด็กหยุดได้ที่ในบ้าน
: 2,769