English Site

สิ่งพิมพ์

นิยายภาพ เรื่อง “เด็กหญิงวาสนา”

2018-03-10T18:29:12+00:00 20 กุมภาพันธ์ 2014|สิ่งพิมพ์|

เป็นการจำลองภาพคดีที่เกิดขึ้นจริงในโรงเรียนแห่งหนึ่ง แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อและเหตุการณ์เล็กน้อย เพื่อมิให้กระทบต่อเด็กและครอบครัว แต่คุณครูสมรัก เป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริง และเป็นบุคคลที่พึงได้รับการยกย่องนับถือสักการะในฐานะของบูรพาคณาจารย์อย่างแท้จริง

คู่มือครู การจัดระบบความปลอดภัยในโรงเรียน

2018-03-10T18:50:09+00:00 22 พฤษภาคม 2012|สิ่งพิมพ์|

ดาวน์โหลดเอกสารฟรี

ชีวิตใหม่ของน้อง คุณก็ให้ได้

2018-03-10T20:01:08+00:00 14 พฤษภาคม 2012|สิ่งพิมพ์|

โฆษณาสิ่งพิมพ์ที่จะเปิดโอกาสให้คุณได้มีส่วนสำคัญในการ "ให้ชีวิตใหม่" กับเด็กๆที่ถูกละเมิดสิทธิ ขอขอบคุณนิตยสาร BE  ฉบับเดือนเมษายน

นิยายภาพวาด “เอื้องผึ้ง”

2018-03-10T19:20:02+00:00 13 มีนาคม 2012|สิ่งพิมพ์|

เรื่องราวชีวิตจริงของเด็กหญิงตัวน้อยๆ ผู้มีความกตัญญูและรักบ้านเกิด แต่ต้องถูกนำมาเป็นเหยื่อ ของการอันทารุณในซ่องโสเภณี เช่นเดียวกันกับเด็กสาวอีกหลายแสนคน ที่ตกอยู่ในวังวนของธุรกิจอันน่าเวทนาในปัจจุบันนี้

คู่มือปฎิบัติงานของทีมสหวิชาชีพในกระบวนการคุ้มครองเด็ก

2018-03-10T19:54:39+00:00 8 มกราคม 2012|สิ่งพิมพ์|

สืบเนื่องจากการที่มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้มีโครงการพัฒนาเครือข่ายทีมสหวิชาชีพ เพื่อพัฒนาบุคลากรผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาต่าง ๆ ได้แก่ สาขาการแพทย์ กฎหมาย จิตวิทยาและสังคมสงเคราะห์ ซึ่งได้มีการคัดสรรผู้เข้าอบรมจากทีมเครือข่ายสหวิชาชีพ ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กในแต่ละขั้นตอน

คู่มือตัวฉันเป็นของฉัน (สำหรับเด็ก)

2018-03-10T19:47:03+00:00 8 มกราคม 2012|สิ่งพิมพ์|

“ร่างกายของฉันเป็นของฉันใช่ของใคร เธอจงเข้าใจหากว่าฉันพูดว่า ไม่”  นี่เป็นส่วนหนึ่งของเพลงร่างกายของฉัน ที่พูดได้ว่าเป็นประโยคสำคัญที่ทำให้เด็กได้เข้าใจว่า ร่างกายของเด็กเป็นสิ่งที่เด็กจำเป็นต้องดูแลด้วยตนเอง เป็นพื้นที่ส่วนตัว เป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครเองไม่สามารถที่จะมาล่วงล้ำหรือจับต้องได้ ในโลกยุคปัจจุบันที่ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศมีความรุนแรงและเพิ่มจำนวนมากขึ้น ซึ่งปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศสามารถเกิดขึ้นได้ทุกทีไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน ในห้างสรรพสินค้า หรือบ้านของเด็กเอง