สิ่งพิมพ์

คู่มือการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเป็นสุข

2023-01-13T12:58:49+07:0013 มกราคม 2023|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

ในปี 2562 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนและครอบครัว...ลดปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดคณะทำงานในชุมชนในการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดความรุนแรงในครอบครัว มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กได้มีการดำเนินงานในชุมชน

คู่มือการดำเนินงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก

2023-01-13T11:28:04+07:0013 มกราคม 2023|สิ่งพิมพ์, มัลติมีเดีย|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้เริ่มดำเนินงานกับชุมชนมาตั้งแต่ปี 2542 โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ในชุมชนเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว จนกระทั่งเกิดเป็นเครือข่ายครอบครัวในชุมชน และได้ขยายการดำเนินงานในชุมชนออกไปในวงกว้างมากขึ้น

บทเรียนการดำเนินงาน “ชุมชนคุ้มครองเด็ก”

2021-11-09T22:23:50+07:0028 เมษายน 2021|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

โครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก เป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้ชุมชน องค์กรชุมชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมมือกันดำเนินงานต่างๆ ในชุมชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนในชุมชน

คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก

2021-11-09T22:35:06+07:0018 พฤศจิกายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จัดทำ "คู่มือป้องกันความรุนแรงต่อเด็ก" ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กทุกรูปแบบ” รณรงค์ให้บุคคลที่อยู่แวดล้อมเด็ก ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง

Info graphic แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ

2020-06-11T15:20:06+07:0011 มิถุนายน 2020|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

แนวทางการรายงานข่าวเด็กที่ถูกกระทำ “เด็กที่ถูกกระทำ”  หมายถึง  เด็กที่ต้องได้รับความคุ้มครองจากการใช้ความรุนแรงทั้งร่างกายและจิตใจ การล่วงละเมิดทางเพศ การค้ามนุษย์

หนังสือเรื่องเล่าผู้พิทักษ์เด็ก

2021-11-09T22:34:10+07:009 เมษายน 2019|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

หนังสือเรื่องเล่า “ผู้พิทักษ์เด็ก” เล่มนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการผู้พิทักษ์เด็ก ซึ่งได้รวบรวมเรื่องราวของบุคคล กลุ่มคน

Infographicสัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตหรือติดเกมของเด็กและวัยรุ่น

2018-12-29T10:53:12+07:0029 ธันวาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

#สัญญาณบ่งชี้ถึงพฤติกรรมติดอินเทอร์เน็ตหรือติดเกมของเด็กและวัยรุ่น แล้วพ่อแม่จะรู้ได้อย่างไรว่า ลูกๆมีปัญหาเสพติดอินเทอร์เน็ต หรือ Internet addiction

Infographicคิดสักนิดก่อนซื้อมือถือให้ลูก

2018-12-29T10:43:47+07:0029 ธันวาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

#คิดสักนิดก่อนซื้อโทรศัพท์มือถือให้ลูก แม้จะมีงานวิจัยจากหลายแห่งบ่งชี้ถึงผลกระทบทางด้านลบที่จะเกิดขึ้นกับเด็กๆ หากมีการใช้มือถือหรือจ้องมองจอในอายุที่ต่ำกว่าเกณฑ์ แต่ในความเป็นจริงสิ่งที่เรามักเห็นไปทั่วคือ เด็กเล็กๆ ติดมือถือ 

Infographic สอนลูกอย่างไรให้รู้เท่าทันเรื่องเพศสัมพันธ์

2021-11-09T22:18:47+07:001 สิงหาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

#ทุกอย่างเริ่มขึ้นเมื่อเขาจับมือของหนู (สอนลูกยังไงให้รู้เท่าทันเรื่องเพศสัมพันธ์) ช่วงนี้มีข่าวที่อาจทำให้พ่อแม่หลายคนส่งคำถามมาหาหมอว่า เป็นห่วงเรื่องเด็กและวัยรุ่นจะมีเพศสัมพันธ์อย่างไม่ได้ตั้งใจหรือไม่ได้ป้องกัน และอาจนำมาสู่การท้องไม่พร้อม การติดโรคต่างๆ หรือแม้กระทั่งผลกระทบทางจิตใจที่อาจตามมา

เรื่องที่ฉันไม่กล้าเล่า

2018-06-14T09:50:13+07:0014 มิถุนายน 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

หลายครั้งที่เด็กๆถูกล่วงเกินทางเพศ ถูกทำร้าย เด็กๆรู้สึกสับสน รู้สึกรัก โกรธ เกลียด

Infographicโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้กับเด็ก#3

2021-11-09T22:15:31+07:0016 พฤษภาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

นอกจากการจัดระบบความปลอดภัยทางสิ่งแวดล้อมกายภาพแล้ว ทางโรงเรียนควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยดังต่อไปนี้ให้กับเด็กอีกด้วย 1.จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะให้นักเรียนในเรื่องความปลอดภัยทั้งด้านสิ่งแวดล้อม อุบัติเหตุ ภัยพิบัติ บุคคล

Infographicโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้เด็ก#2

2021-11-09T22:07:57+07:009 พฤษภาคม 2018|มัลติมีเดีย, สิ่งพิมพ์|

ในอินโฟกราฟิกชุดแรก เรื่องโรงเรียนกับการสร้างความปลอดภัยให้เด็ก สิ่งที่โรงเรียนควรมีคือการมีมาตการหรือแนวทางในการดูแลความปลอดภัยที่ป้องกันอันตรายจากบุคคลทั้งจากภายในและภายนอกโรงเรียน และป้องกันอันตรายจากสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ (Safety

: 285
Go to Top