มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ..
1.ถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และสิ่งของใช้ที่จำเป็น เพื่อช่วยเหลือ เด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงซึ่งครอบครัวได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19
2.ชุดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก สำหรับเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง และเด็กที่อยู่ในชุมชนเครือข่ายชุมชนคุ้มครองเด็ก ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19

ร่วมบริจาคผ่านช่องทางดังนี้
o โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก
 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาท่าพระ เลขที่บัญชี 017-2-35098-3
 ธนาคารกสิกรไทย สาขาโพธิ์สามต้น เลขที่บัญชี 067-2-51383-9

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ 570
ใบเสร็จรับเงินจากการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์ 0-2412-0739 086-802-7210
อีเมล์ cpcrdonation@gmail.com

#ห่างกันแต่ใจไม่ห่างไกล
#covid19เราจะผ่านไปด้วยกัน

: 585