English Site

โครงการที่เปิดรับบริจาค

>>>โครงการที่เปิดรับบริจาค

ผ้าป่าช่วยน้องให้ปลอดภัย

2021-09-09T15:31:58+00:00 9 กันยายน 2021|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็กเด็กยังคงดำเนินการช่วยเหลือเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงและได้รับการเลี้ยงดูโดยมิชอบ แม้จะมีความเสี่ยงแต่มีความจำเป็นต้องดำเนินการเพื่อให้เด็กได้รับความปลอดภัยเพราะการช่วยเหลือคุ้มครองเด็กซึ่งถูกกระทำความรุนแรงเป็นเรื่องที่รอไม่ได้ นอกจากนี้มูลนิธิฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย 

ผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย”

2020-06-29T13:35:04+00:00 29 มิถุนายน 2020|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเรียนเชิญทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพงานทอดผ้าป่า “ช่วยน้องให้ปลอดภัย” สมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทุกรูปแบบ ให้ได้รับการบำบัดฟื้นฟู

#ร่วมช่วยเด็กให้ผ่านพ้นวิกฤติการระบาดของโควิด-19

2020-05-29T14:46:53+00:00 29 พฤษภาคม 2020|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ.. 1.ถุงยังชีพ เช่น ข้าวสาร

บ้านสะพานบุญ สื่อกลางส่งต่อโอกาสให้เด็ก

2020-01-10T12:20:47+00:00 10 มกราคม 2020|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

โครงการบ้านสะพานบุญ  สื่อกลางระหว่างผู้บริจาค กับเด็กและครอบครัว ขอเชิญร่วมบริจาคของมือหนึ่งมือสองสภาพดี เช่น เสื้อผ้ามือสองสภาพดี

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ประจำปี ๒๕๖๒

2019-09-10T11:23:25+00:00 4 กันยายน 2019|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

ขอเชิญร่วมสดับพระธรรมเทศนา "งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก" สมทบทุนมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก เพื่อช่วยเหลือเด็กถูกกระทำความรุนแรง  วันอาทิตย์ที่ ๑๗

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ปี2561

2018-12-29T12:19:05+00:00 29 ธันวาคม 2018|โครงการ, โครงการที่เปิดรับบริจาค|

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ร่วมทำบุญส่งท้ายปีกับงานบุญครั้งยิ่งใหญ่ เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเพื่อสมทบทุนช่วยเหลือเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรง ให้มีชีวิตที่ปลอดภัย ได้รับการบำบัดฟื้นฟูเยียวยาและการส่งเสริมพัฒนาในด้านต่างๆ งานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก