English Site

อัคคีภัยป้องกันได้

เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา (4-5มิ.ย.59) ทีมงานโครงการชุมชนคุ้มครองเด็ก ของมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ได้ลงไปทำกิจกรรมเรื่องความปลอดภัยในชุมชน ที่ชุมชนบ้านคลองยาง จ.กระบี่  โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากโรงเรียนบ้านคลองยาง และแกนนำชุมชน รวมถึงเครือข่ายพ่อแม่และเครือข่ายเด็กเยาวชนในชุมชน

วันเสาร์ทั้งวันเป็นการให้ชุมชนได้เรียนรู้เรื่องสาธารณภัย รวมถึงอัคคีภัย ทีมงานของมูลนิธิฯได้เชิญผู้รู้จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ มาช่วยอธิบายและสาธิต ทั้งเรื่องการดูแลและการใช้อุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังดับเพลิง รวมถึงการซ้อมดับเพลิงเมื่อเกิดเพลิงไหม้ในบ้าน

โดยมีตัวอย่างเมื่อเกิดไฟไหม้บริเวณเตาที่ทำอาหาร  วิธีการ คือ เอาผ้าชุบน้ำบิดน้ำออกให้หมาดที่สุด อย่าให้มีน้ำอยู่เยอะ แล้วเอามาคลุมปิดทับกองไฟ หรือ  เติมน้ำมันเพิ่มในกะทะ ให้มีจำนวนมากกว่าน้ำมันที่มีอยู่ในกระทะ เพื่อช่วยลดอุณหภูมิ  สิ่งสำคัญ คือ ห้ามเอาน้ำมาดับไฟในกระทะที่มีน้ำมันอยู่  เพราะไฟจะยิ่งลุก

อัลบั้มภาพ

: 20
2018-03-06T21:54:34+00:00 13 มิถุนายน 2016|รายงานผลการดำเนินงาน|